Du er her

Hva gjør du hvis treskeren tar fyr?

I svenske og danske landbrukstidsskrifter kan vi lese om flere tilfeller av brann i treskere med spredning til stubbåkeren.
Av Bo Hansen
Publisert 17.08.2019 12:34

Heldigvis har resolutt opptreden fra bøndene hindret at brannene spredte seg. Tankvogner med vann og avgrensing av brannen med plog, har vært noen av virkemidlene.

Vi må være forberedt på at det samme kan skje hos oss. I kjølvannet av tørkesommeren i fjor har Landbrukets Brannvernkomité samlet konkrete råd for brannsikkerhet i skuronna. Disse gjengir vi nedenfor.

Før du kjører ut på jordet:

Sjekk at utstyret er reingjort, godt smurt og i god stand for å hindre varmegang.

 • Ha vann- og brannslukningsutstyr tilgjengelig.
  • Se til at traktor og skurtresker er utstyrt med minst ett 6 kilos ABC håndslukkeapparat og at det er funksjonelt, dvs. har rett trykk (grønt på monometer) og løst pulver (vend og lytt).
  • Fyll tankvogner eller andre store beholdere i nærheten med vann. Samarbeid gjerne med naboene.
  • Det anbefales å anskaffe en brannpisk. Dette er et effektivt og viktig verktøy for å slokke gras- og lyngbrann.
 • Vurder behovet for lavere hastighet og høyere stubbehøyde etc. for å begrense muligheten for gnistdannelse, i forhold til mengden stein på jordet.
 • Vurder vegetasjons- og terrengforhold, også på omkringliggende areal, som kan forårsake rask brannutvikling og forverre en mulig brann.
 • Sørg for at tilførselsveier er åpne og framkommelig for brannbiler og annet slukkingsutstyr.
 • Husk å ha oppladet mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr tilgjengelig for raskt å kunne varsle brannvesenet på 110.
 • Last gjerne ned Hjelp113 -appen fra Norsk Luftambulanse.  De er knyttet opp mot 110-sentralen og sender automatisk koordinatene når du ringer.
 •  

Under innhøstingsarbeidet:

 • Vær spesielt årvåken under arbeidet, for å unngå og oppdage eventuell brann raskt.
 • Ved parkering av kjøretøy og arbeidsmaskiner, vær oppmerksom på at varme deler ikke kommer i kontakt med tørt og brennbart materiale. Spesielt person- eller gardsbiler med varme eksosanlegg og katalysatorer er en stor brannfare hvis de kjøres ut på jordet.
 • I tilfelle melding om brann til alarmsentralen 110 er det viktig å kunne oppgi:
  • Adresse og plassering, fortrinnsvis med koordinat.
  • Omfang og spredningsretning.
  • Hva blir truet?
  • Egnet tilgangsvei for brannvesenet.
  • Mulighet for tilgang på vann.