Du er her

Husk registrering av eierandeler i samdrift

Statens landbruksforvaltning (SLF) minner om at alle som deltar med kvote i samdrift skal ha eierandeler i samdriftsforetaket. Manglende registrering kan få konsekvenser.
Av Anonym
Publisert 24.06.2013 09:30

Dette følger av reglene for å få samdriftskvote, og er ikke noe nytt krav. Eierandelene skal være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Det betyr at dere selv må sørge for at alle som deltar med kvote i samdriften er registrert med eierandel i samdriftsforetaket i Enhetsregisteret.

- Vi har oppdaget at dette ikke er på plass hos en del samdriftsforetak, og vil derfor minne om regelen her, sier Ingrid Holm Finseth, kommunikasjonsrådgiver i SLF.

Fristen for å registrere eierandelene i Enhetsregisteret i Brønnøysund er satt til 1. september. SLF vil i ettertid kontrollere eierandeler.

Manglende eierandeler er et brudd på kvoteregelverket og forutsetningen for å få beregnet samdriftskvote. Kvoten til deltakere som ikke har registrerte eierandeler kan ikke regnes som en del av samdriftens kvote. Ved slikt brudd på kvoteregelverket kan det ilegges overproduksjonsavgift tilsvarende størrelsen på den ”manglende” kvoten. Dersom registrering mangler kan det også få konsekvenser for samdriftens tilskuddsutbetalinger.