Du er her

HMS-kurset må bli mer jordnært!

- HMS-kurset retta mot norske bønder må endres slik at det bedre passer bøndenes praktiske virkelighet.
Av Bo Hansen
Publisert 17.08.2018 18:45

Det sier de to forskerne Gro Follo fra Ruralis (tidligere Bygdeforskning) og Kari Anne Holte fra International Research Institute of Stavanger (IRIS) etter å ha evaluert HMS-kurset. Det er Norsk Landbruksrådgiving som i dag tilbyr kurset og det har aldri tidligere vært evaluert. I «Felles plan for HMS i norsk landbruk 2007-2012» er kurset ment å være sjølve flaggskipet i HMS-arbeidet.

Snur opp-ned på kurset

Tatt i betraktning de mange ulykkene i landbruket, er HMS-kurset et viktig tiltak i det forebyggende arbeidet, sier de to forskerne til ruralis.no, men de foreslår å kaste om på hele kursopplegget.

I dag består HMS-kurset av tre deler; én kursdag med foredrag, én del med individuell e-læringsdel og til slutt et gardsbesøk hjemme hos bonden. Holte og Follo foreslår nå at kurset starter med gardsbesøket.

- Bøndenes positive holdning til gardsbesøket indikerer hvilke type læringsmiljø som appellerer til bønder, nemlig en læring som er grunnet i deres egen praktiske virkelighet – på garden.

Skorter på systematiske tiltak

Som grunnlag for evalueringa har de to forskerne intervjuet 16 bønder før HMS-kurset (høst 2011/høst 2012), like etter og to år etter kurset. Bøndene er fra tre regioner i Midt-Norge og Sør-Vestlandet. De har ulike produksjoner og forskjellige produksjonsvilkår. Bøndene er av begge kjønn og i ulik alder.

Hovedkonklusjonen i analysen viser at HMS-kurset ikke når målet om økt systemforståelse og økt bruk av HMS-system. Holte og Follo finner imidlertid at kurset på kort sikt gir økt oppmerksomhet på risiko, men mindre systemrelaterte tiltak for å redusere ulykkesrisikoen.