Du er her

Gode søkertall til landbruksstudiene

Så å si alle landbruksstudiene ved universitetene og høgskolene har fylt opp plassene. Det er ventelister ved flere studier.
Av Jogeir M. Agjeld
Publisert 24.07.2015 11:00

Spesielt skogfag har stor tilstrømming av studenter. Det er NMBU på Ås og Høgskolen i Hedmark som tilbyr høyere utdanning i skogfag. Ved søknadsfristen var skogfag ved NMBU det faget som hadde størst økning, fra 22 førsteprioritetssøkere i 2014 til 56 i 2015.

Husdyrfag har også hatt en stor økning fra 26 førsteprioritetssøkere i 2014 til 44 i 2015. De øvrige landbruksfaglige programmene er stabile eller viser en liten økning.