Du er her

Gir Smaalensgåsa et løft

Ole og Hilde Skulberg i Østfold er én av tre produsenter som har blåst liv i den utrydningstrua Smaalensgåsa.
Av Bo Hansen
Publisert 16.02.2017 10:08

I 2014 gikk Skulberg gård i Spydeberg, Taraldrud gård i Marker og Manstad i Fredrikstad sammen og dannet Smaalensgås fra Østfold AS. Bøndene tar hand om alle deler av produksjonen sjøl– alt fra arbeid med livdyrflokk, kyllinger, røkting av slaktedyr, organisering av slakting, transport, distribusjon, markedsføring og salg. Kjøttet selges til både restauranter og private her i Norge, kan Fylkesmannen i Østfold melde.

Bevare gjennom oppdrett

Det var også Fylkesmannen i Østfold i 2011 som tok initiativ til å redde den utrydningstrua gåsa ved å få den tilbake på matbordet. Prosjektet ”Smaalensgås, lokal mat i Østfold” var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold og Norsk Genressurssenter, finansiert bl.a. av bygdeutviklingsmidler (nå utrednings- og tilretteleggingsmidler). Prosjektet hadde mål om at hold av Smaalensgås skulle bli tilleggsnæring for bønder i Østfold, samtidig som man bevarte og bygde opp en bærekraftig bestand av den sterkt trua rasen.

Røkt gås er godt

Nylig startet de tre gründerne et samarbeid med Felloni Spekehus i Akershus. Det har resultert i flere spekeprodukter av gås, produkter som ingen andre produserer i Norge per i dag. Produktene har blitt tatt godt imot og de tre Østfold-gardene hadde med seg disse produktene til Grüne Woche i Berlin i januar 2017, hvor de representerte Osloregionen på den norske standen.


Smaalensgås kan gå i flokk bare de er mange nok. Foreløpig er rasen reddet fra utryddelse. Foto: Tina Stafrén

 

Nøkkelord
Faktaboks

Smålensgåsa

Smålensgåsa er den gamle norske landgåsa. Den kalles i eldre litteratur også for norsk gås eller norsk flekket gås. Navnet smålensgås, har den fått fra det gamle navnet på Østfold fylke (fram til 1918 Smaalenenes amt). 

Smålensgåsa møtte tidlig konkurranse fra de større rasene og ble nesten helt fortrengt. Rasen overlevde i rasefjærfemiljøet, av en håndfull oppdrettere som holdt på den gamle landgåsa, og det er etterkommerne av fugler herfra som utgjør dagens smålensgjess.

Smålensgås er en liten gåserase, gassen skal veie 6,5 kg. og gåsa 5,5 kg. Kroppsformen er karakteristisk for rasen, med en fast velformet kropp, som er tilnærmet like bred som den er lang. Smålensgåsa skal ha to bukposer av moderat størrelse. Fargetegningene er karakteristiske for rasen, de gråbroket, med skarpe avgrensinger mellom grått og hvit. Over ryggen bærer den et karakteristisk skjold i fargetegningen. Nebb og føtter skal være oransjerødlige, og ved nebbroten skal det være en hvit ring i fjærtegningen. Øyenfargen kan være blå eller brun, med en rødlig ring rundt øyet. Strupelappen skal enten være helt fraværende eller kun svakt utviklet.

(Kilde: Norsk Rasefjærfeforbund)