Du er her

Gir kakekos overvekt på landet?

Er kosekulturen og gamle tradisjoner årsaken til at mange bygdebarn blir overvektige?
Av Bo Hansen
Publisert 09.10.2017 23:17

At det serveres noe godt når naboen stikker innom og at det tas med hjemmebakte kaker til ulike arrangementer, er det forklaring god nok på at bygdebarn blir overvektige? Eller skyldes overvekta at barn blir kjørt til og fra skole og fritidsaktiviteter på grunn av farlige veger og lange avstander?

Er hjemmekosen syndebukken?

Det er Norsk senter for bygdeforskning som i et forprosjekt har sett nærmere på hvordan skole- og helsepersonell oppfatter årsaker til overvekt blant bygdebarn og ulike måter å handtere det på. I studien blir det blant annet pekt på utfordringer knytta til bygda som fysisk og sosialt bosted, samt «kosekultur» og gamle tradisjoner.

Litt mer komplisert enn som så ...

Prosjektleder Reidun Heggem, sier at årsaksforklaringene til overvektproblemene på bygda er komplekse og sammensatte. Overvekt er ikke bare et spørsmål om foreldrenes økonomi, utdanning og sivilstatus, det handler også om geografi og den kulturelle og sosiale praksisen på stedet.

Byfolk setter standarden

Prosjektet avdekka at overvektutfordringene blir definert, handtert og kommunisert utfra et urbant perspektiv og sett på med urbane briller. Bygda får ofte stempel som umoderne og «harry», noe som skaper en generell og kulturell motstand mot helsemyndighetene og annen offisiell ekspertkunnskap, skriver Bygdeforskning. Rådene fra helsemyndighetene blir oppfatta som et angrep på egne verdier og livsstil.

Kos og tradisjon går ut på ett

For mange bygdefolk handler det om å distansere seg i forhold til byen og kjøpekaka. Her er det hjemmebakst som gjelder! Det handler om identitet. Over tid har man bygd opp et system rundt «kos» som er kopla til skikk og bruk på bygda. Det er derfor krevende å gjøre noe med sammenhengen mellom kos og overvekt, og samtidig unngå å omdefinere fellesskapsbyggende tradisjon til noe som påkaller pekefingeren, heter det videre.

Mange ubesvarte spørsmål ennå

Prosjektleder Heggem mener det trengs mer samfunnsvitenskapelig forskning på feltet. Tall og statistikk avdekker problemet, men det gir oss ikke en dypere forståelse av hvordan vi kan forebygge overvekt og fedme blant bygdebarn. Prosjektet peker på at overvektproblemene må løses av tverrfaglige team – og det er viktig at hjelpeapparatet har kjennskap både til familiene, stedet og de mulighetene som omgir ungene.

–Vi må forstå hvordan stedet og kulturen påvirker barnas handlinger – og hvordan berørte familier kan endre praksis, sier Heggem avslutningsvis i artikkelen på bygdeforskning.no

 

Nøkkelord