Du er her

Full grøftepott i Vestfold

142 bønder i Vestfold søkte om dreneringstilskudd i fjor. Alle fikk sine søknader innvilget!
Av Bo Hansen
Publisert 27.02.2014 11:15

Rådahlshjulet og mann i sving i Vetfold. Foto: Jon Randby

Vestfold ble tildelt 6,2 millioner statlige kroner til drenering i fjor. Til alt overmål tilsvarer beløpet den totalsummen Vestfold-bøndene søkte om i tilskudd. Dermed ble alle 142 bøndene bønnhørt. Ingen andre fylker i landet kan oppvise tilsvarende uttelling, skriver Fyllkesnytt fra Vestfold.


Grøftegraverne har travle tider

Tildelingen til fylkene er gjort etter størrelsen på jordbruksarealet der korn-, potet- og grønnsaksarealene er vektet dobbelt av grasarealene.  Mange av sakene som er innvilget, er ikke grøftet ennå. Grøfteentreprenørene melder om fulle ordrebøker ut 2014. Kommunene melder om fortsatt stor pågang med søknader. 


Kulturminner – ingen hindring

Det er kommunene som behandler disse sakene. Kommunenes landbruksforvaltning har gjort en stor innsats for å informere om tilskuddsordningen og behandle søknader. Mange fryktet at de mange kulturminnene i Vestfold ville forsinke saksbehandlingen, men Kulturarv har saksbehandlet 26 saker med kulturminner fortløpende. Bare fire saker er stoppet for videre undersøkelser i løpet av vinteren. 

 

Tabellen nedenfor viser andelen av fylkenes tildeling i 2013 som er innvilget til bøndene:

Fylke Innvilget søknader Tildeling fylket Andel
  Antall Kr Kr innvilget
Østfold 110 4 054 710 11 400 000 36 %
Akershus 96 4 142 745 11 800 000 35 %
Hedmark 439 8 406 130 13 800 000 61 %
Oppland 495 6 279 677  9 200 000 68 %
Buskerud 91 2 660 540 6 000 000 44 %
Vestfold 142 6 179 720 6 200 000 100 %
Telemark 73 1 046 260 2 500 000 42 %
Aust-Agder 32 403 720 900 000 45 %
Vest-Agder 51 401 910 1 300 000 31 %
Rogaland 171 3 340 070  5 100 000 65 %
Hordaland 109 1 014 660 1 900 000 53 %
Sogn og Fjordane 146 1 440 260 2 300 000 63 %
Møre og Romsdal 252 3 536 970 4 100 000 86 %
Sør-Trøndelag 414 5 249 798 7 100 000 74 %
Nord-Trøndelag 244 3 366 410 9 800 000 34 %
Nordland 213 3 017 275 4 000 000 75 %
Troms 3 26 110 1 900 000 1 %
Finnmark 1 3 014 700 000 0 %
Sum 3082 54 569 979     100 000 000 55 %