Du er her

Frykter spredning av hønsehirse

Bønder i Telemark er bekymret over funn av hønsehirse på flere steder i fylket. I nabofylket Vestfold er ugraset allerede et problem.
Av Bo Hansen
Publisert 04.05.2019 14:19

Det er Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark som refererer til Telemark bondelag som gjennom sine lokallag har fått flere bekymringsmeldinger fra bønder rundt om i fylket om at det er gjort observasjoner av ugraset hønsehirse. Bondelaget frykter at dersom det ikke sette inn tiltak raskt for å begrense spredningen, vil Telemark få tilsvarende problem som Vestfold, hvor hønsehirse allerede er et stort problem i flere områder.

Problem i de fleste kulturer

Hønsehirse er regnet som et av verdens verste ugras i jordbruket. Hønsehirse gir store negative konsekvenser i korn, potet, grønnsaker og andre åpenåkerkulturer. Dette er forbundet med lave avlinger og store ekstrakostnader knyttet til merarbeid og bruk av plantevernmidler. Mange anser hønsehirse som en like stor trussel for landbruket som floghavre, skriver Fylkesnytt.

Må stable frivillige på beina

Ulempen ved hønsehirse er at det ikke finnes noen lovgivning eller forskrifter som krever bekjemping eller registrering, slik tilfelle er med floghavre. Derfor er man avhengige av frivillige tiltak for å begrense spredning av ugraset. Nå håper både Bondelaget og Fylkesmannen å få til et slikt samarbeid med andre aktører. Fylkesmannen har sammen med Statens Vegvesen, Skien kommune og Gjerpen og Solum Bondelag, tatt initiativ til en satsing som de håper kan føre til bekjemping og begrensning av spredning av ugraset.

Spre informasjon raskere enn ugraset

Når det diskuteres tiltak, gjelder det i første rekke å nå ut med informasjon til bønder og andre aktører med ansvar for jordbruksarealer i forkant av vekstsesongen. Men det gjelder også for dem som har ansvar for vedlikehold av arealer langs veier og vassdrag, samt for dem som har ansvar for områder hvor hønsehirse kan tenkes å slå rot, som i parker og i større hageanlegg.

Informasjonen vil hovedsakelig dreie seg om hvordan hønsehirse ser ut, hvor det er størst sannsynlighet for å finne ugraset og hvordan det bekjempes, samt forhåndsregler som må tas når du oppdager planten.

Informasjonsmøter rettet mot bøndene er allerede i gang.

Les mer om hønsehirse her