Du er her

schilter_1s bilde
schilter_1
Logget av
Innmeldt: 22.10.2008
Hva har jeg lov å kjøre??

Har førerkort klasse B+kode 142 og 152

Noen som vet om jeg kan kjøre eks hjullaster over 7500kg når den ikke går fortere enn 30 km/t??

vet jeg kan kjøre traktor med ubegrensa vekt+henger

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Så for å oppsummere etter en tids dvale i tråden, på en eller flere måter omfattes man av krav til maskinførerbevis. Tiilater meg å ta utgangspunkt i Runes innlegg som oppsummerer ganske greit.

\&quot\;Jeg kan ikke se at det har noe med egen eiendom å gjøre.\&quot\; Riktig, bare å kjøre så fremt du har førerkort. Men, og det er et stort men, du har ikke lov å utføre betalt arbeid med maskinen, ikke motta lønn eller noe slikt. Du må da begrense deg til ren forflytning av maskinen og heller ikke den jobben kan være i egenskap av næring eller som et ansettelsesforhold.

\&quot\;Med gammelt traktorsertifikat kan du kjøre hvor du vil med tunge maskiner så lenge du ikke er ansatt for å gjøre det.\&quot\; Riktig så lenge du ikke selger tjenester eller er ansatt som sjåfør for en som selger tjenester.

\&quot\;Det vil også si at du kan kjøpe en maskin for deg selv og jobbe med den hvor du vil så lenge du er selvstendig næringsdrivende.\&quot\; Feil, da er det etter loven en virksomhet og krav til maskinførerbevis stilles.

\&quot\;En annen sak er om du kan møte krav fra oppdragsgivere før du eventuelt får oppdrag, det vil du nok garantert få fra Mesta o.l.\&quot\; Riktig.

\&quot\;Men det er ingenting i veien for at en bonde kjøper en Volvo L120 med klappvinge og driver brøyting/kantklipping uten maskinførerbevis.\&quot\; Feil fordi linken til profesjonell bruk av masseforflytningsmaskin er åpenbar. Saken er mer usikker om bonden bruker en traktor med en vanlig laster - hvis jeg var den bonden tror jeg at jeg skulle latt saken gå langt i rettsystemet før jeg ga meg.

\&quot\;Dette er fordi arbeidsmiljøloven kun gjelder ansatte og ikke bedriftseiere/selvstendig næringsdrivende.\&quot\; Litt riktig en bitte liten stund, for i forskrift om arbeidsutstyr § 5 pålegges også virksomhet med bare bedriftseier/selvstendig næringsdrivende følgende: Arbeidsgiver og virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften gjennomføres. Det samme gjelder for virksomhet som driver sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll med hensyn til bestemmelsene i henholdsvis kapittel VIII og kapittel IX. Dette innebærer at den friheten Rune snakker om bare gjelder selvstendige som arbeider uten maskiner som er omfattet av maskinforskriften.

\&quot\;Det er det samme som at arbeidsmiljøloven ikke bryr seg om hvor mye en selvstendig næringsdrivende jobber. Er du ansatt er det regler for arbeidstid, overtid, ferie osv. En entrepenør eller bonde har ingen regler på dette da arbeidsmiljøloven ikke gjelder han. Tenk hvis en bonde må holde seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser for hvor mye han kan jobbe?\&quot\; Riktig og her kommer vi til et av kjernepunktene i all sikkerhetstenkning. Det er slik at, den ansvarlige hva enten han nå er leder for bare seg selv eller flere ansatte, har plikt til å foreta vurderinger av sikkerhet og risiko. Hvis lederen, bonden i dette eksempelet, vurderer at det er forsvarlig å kjøre traktor 300 timer i måneden mellom øktene i fjøset, (for å sette det litt på spissen) så har han lov til det. Hvis han i midlertid havner i en alvorlig ulykke og politiets etterforskning avdekker risikovurderingen han har gjort kan det bli meget vanskelig. Hvis det blir en straffesak av det må han godtgjøre at vurderingen var riktig og i en rettsak møter det sakkyndige som kler av mannen all vurderingsevne. Det er grenser for hvor mye man kan tillate seg.

Dette skal man være bevisst på. Det er ikke bare å ture i vei med alskens mer eller mindre lure forklaringer klare. Ta ansvar for din egen såvel som andres sikkerhet!

Selv kjører jeg min traktorgraver (M5) uten maskinførerbevis så mye jeg vil i bygatene og andre steder, men jeg nytter den bare til mitt eget behov som snørydding, løft av egne paller, lasting av grus og gravearbeider hvor det ikke er stilt krav om ADK-sertifikat. Lot faktisk en innleid maskinentreprenør skifte vannledningen min og det var fordi jeg ikke ville sitte med ansvaret for å lage hull på kommunens vann og avløpsnett. Vet egentlig ikke om jeg hadde klart å trolle meg til en tillatelse for å gjøre det selv, men var ikke interessert i det.

Så var det en sak som K.L. tok opp. Det er henvisningen til at byggherreforskriften regulerer kontrakten som man engasjeres til arbeid for eksempelvis kommunen. Hvis vi snakker om vedlikeholdsarbeid som K.L.\'\'\'\'s eksempel refererer til så er det feil bruk av byggherreforskriften da dens virkeområde er klart definert til å være en byggeplass. Men, har man signert en kontrakt som forutsetter at arbeidet skal være i henhold til den forskriften så er man jo kontraktsbundet uansett hvor feil det er. Jeg er forøvrig enig med K.L. i at dette er et felt som er mangelfullt forstått i kommune-Norge.

La meg avslutningsvis ha sagt at jeg er ikke ekspert hverken på maskinkjøring eller juss for den del og at det som jeg har skrevet her må jeg forbeholde meg retten til å understreke er helt og holdent mine egne vurderinger. Vurderingene er et resultat av mange timers lesing av de lover og forskrifter jeg har funnet som innvirker på mitt eierskap av en traktorgraver som ikke kan defineres som jordbrukstraktor. Jeg innser vel at det er ikke så mange som har en slik maskin stående for eget private bruk, men denne kartleggingen har føltes nyttig og gjør at jeg kjører med en god trygghetsfølelse.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

jeg har førerkort abcde ,har jobbet som anleggsmekaniker . hadde kurs i tipp og kran vedlikehold og bruk på 70 tallet . kan jeg i dag få dis. for dette i dag ..noen som hvet??

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

ser det att der e mye folk her som rett og slett ikke aner hvordan regelverket i norge er.

ALLE som skal operere noe som helts maskineri skal ha en opplæring i dette , dette er noe som faktisk gjelder alt.

du som bonde har ikke lov og kjøre gravemasking hjemme på din egen gård uten ordentlig opplæring i dette , med en eneste begrunnelse : når du graver en grøft på din gård , så er du som og rekne i henhold til loven din egen sjef , altså er du ansatt.
ALLE forsikrings selskap holder seg til dette , Loven holder seg til dette , og tro det eller ei men utleie selskapene har et ansvar med og holde seg til dette. (men er desverre ikke så mangen som gjør akkurat det.)

(gjelder og viss du gjør det i din egen hage i et boligfelt , det er til egen erværvelse , ergo du er ansatt av det selv , og case closed.)

sier ikke att sertifikatene deres er gyldige , men det sertifikate og den opplæringe du fekk for 40 år siden er desverre komplett utdater i henhold til nyt utstyr , både når det går på krefter , teknikk , og gjerne og fysiske lover.

derfor har du ett uhell og noen kommer i klemm og til alt uhell stryker med , da kommer du til og sitte der med skjegget så fullt av postkasse att det kommer du aldri til og få betalt.

dette er regelverket , hva som er teoretisk lov , er ikke grunn til og spekulere i .

jammen jammen ,

hva? har du blitt fortalt det av naboen som hørte det av en bror som hørte det av en nabo , som fant det ut dan han sat drita full på utedassen på hytta?

ikke relevant , du har enkelt og greit bare en ting og gjøre , spørre på arbeidskontoret , biltilsynet etc, hva DU har lov til , MED din erfaring og dine sertifikater.

Punktum.

PS , uten en gravemelding for eksempel , er forsikringer ved personskade og livstap , UGYLDIGE.

schilter_1s bilde
schilter_1
Logget av
Innmeldt: 22.10.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Men ka går traktor graver under?er det en traktor eller går den som noe annet?

ka det koste å ta det beviset?

Anonyms bilde
jk
Gjest
traktor graver

en traktor graver er en gravelaster M5. egen opplæring på den som på de andre maskinene.

 

Alex_1s bilde
Alex_1
Logget av
Innmeldt: 12.03.2011
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

4-5 000 mener jeg å huske at det koster. Traktorgraver er en traktor.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

En traktorgraver kan være to ting.
Er det hurtigfeste på graveaggregatet er dette en traktor og kan kjøres med vanlig traktorsertifikat.
Er det ikke hurtigfeste på graveaggregatet er dette en gravetraktor og krever maskinførerbevis for å brukes. Skillelinjene her er ikke klare og det er ingen som kan si hvor mye arbeid det må være å montere av graveaggregatet før det blir en gravetraktor... Men en vanlig landbrukstraktor med trepunkt/klypefeste eller lignende innfestning på graveaggregatet kan en kjøre på vanlig sertifikat.

Ellers så anbefaler jeg alle å ta maskinførerbeviset fordi dette blir dyrere i fremtiden.
Nå er opplæringen slik for maskinførerbevis:
1: 40 timers teorikurs som koster 4-6.000. Kan tas som kveldskurs.
2: 40 timers praksis med hver maskintype. En som har hatt beviset i minst 5 år må skrive under på opplæringen. I praksis greier du deg med langt mindre enn 40 timer...
3: Oppkjøring med de forskjellige maskintypene. Koster gjerne 1.000-1.500 for hver maskin. Under denne oppkjøringen er det kun fokus på sikkerheten. Bruker du vernesko og tar på sikkerhetsbeltet er du halvveis. Bruker du en halv time på å laste opp en dumper gjør det ingenting bare du jobber sikkert og behersket.

Det er 6 maskingrupper du kan kjøre opp til:
M1: Bulldozer
M2: Gravemaskin.
M3: Veihøvel.
M4: Hjullaster.
M5: Gravetraktor
M6: Dumper.

Jeg tok alle klassene for et par år siden. Fikk teorikurset til 4.000 gjennom en entrepenør og betalte 1.000 Kr/maskingruppe for oppkjøring på yrkesskolen. Totalt kom dette på 10.000 og det kan utgiftsføres. Jeg hadde trening med å kjøre M1, M2, M4 og M6. M3 og M5 har jeg aldri vært inne i engang, men greide oppkjøringen likevel...

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Hei ,
Har leied meg lagerhall for en periode av 5 år. For å utnytte best mulig lagringen av redskap har jeg vurdert å sette opp reoller og kjøpe truck.
Er selvstendig næringsdrivende og eier alt av redskap som befines I hallen samt har leied uteplassen og gjerde rundt.
Er det slik å forstå at jeg kan kjøre truck på dette område som jeg disponerer (leiet) uten kompetansebevis ?
Enkelt sagt er det samme regler som gjelder for en innleiet område som på eget tomt I henhold til hva man kan kjøre uten å ha kompetanse bevis ?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Er vel stor sjangs for at trucken har mindre enn 15kw ?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Klasse T gir også førerrettighet for klasse M 147 og for motorredskap (med eller uten tilhenger) som ikke er innrettet for transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t, (og som har tillatt totalvekt over 25000 kg).

Klasse T gir førerrettighet også for:

*
alle traktorer eller motorredskap med eller uten tilhenger, når klasse T er tatt før 1. januar 2005.

schilter_1s bilde
schilter_1
Logget av
Innmeldt: 22.10.2008
Hva har jeg lov å kjøre??

Har førerkort klasse B+kode 142 og 152

Noen som vet om jeg kan kjøre eks hjullaster over 7500kg når den ikke går fortere enn 30 km/t??

vet jeg kan kjøre traktor med ubegrensa vekt+henger

Vegard_1s bilde
Vegard_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Når var det du kjørte opp da? Det har i alle fall litt å bety for hvor fort den traktoren kan gå...

6470_1s bilde
6470_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Du må nok ha ett 40timers teoretisk anleggsmaskinførerkurs+dokumentere 40 timer praktisk opplering i den aktuelle maskinklassen før du får utdelt ett maskinførerbevis som gir deg lov til og føre en slik maskin.

schilter_1s bilde
schilter_1
Logget av
Innmeldt: 22.10.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

kjørte opp i 1994

valtra_1s bilde
valtra_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Alle maskiner over 15 kw må du ha maskinførerbevis for, med untak av på din egen eigendom der kan du kjøre hva du vil

Anonyms bilde
Sverre
Gjest
Hva har jeg lov å kjøre??

Har en egen traktorgraver , har ikke maskinførerbevis , er ikke ansatt hos noen og graver på min egen eiendom på 2kvm. Har alle førerkortklasser .

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

lurte bare på ka som menes med 15kw??

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Per: kw = kilowatt altså motorstørelse.
kw x 1,36 = hk (hestekrefter)

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Ok,men høres litt rart ut.vilken maskin som er 7500kg eller større som bare har 20,4hk??

kan jo ikke kjøre en bobcat engang da...

schilter_1s bilde
schilter_1
Logget av
Innmeldt: 22.10.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

fikk vite dette av biltilsynet.

du kan kjøre klasse ABMST samt at du har kode 142 og 152.

A: stor motorsykkel, over 125 cm3
B: personbil opptil 3500 kg totalvekt
M: moped
S: snøscooter
T med kode 142: traktor ubegrenset med henger
Kode: 152: Rett til å kjøre motorredskap opptil 7500 kg tillatt
totalvekt og motorredskap over 7500 kg tillatt totalvekt,
med maksimal konstruktiv hastighet 50 km/t. Obs: merk at motorredskap
ikke er det samme som motorkjøretøy.

Men er litt usikker ka dæm mene med d siste dæm skriv om??...motorredskap over 7500 kg tillatt totalvekt,
med maksimal konstruktiv hastighet 50 km/t

schilter_1s bilde
schilter_1
Logget av
Innmeldt: 22.10.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

fikk å dette til svar.

Du kan kjøre motorredskap over 7500 kg dersom maksimal konstruktiv hastighet (se i instruksjonsbok) er 50 km/t
Dersom maksimal tillatt totalvekt på ditt motorredskap er 7500 kg er det ikke noen begrenginger på hastighet i forhold til ditt førerkort
Hjullaster defineres ikke som traktor, men som motorredskap
Mvh
Jarle Grepstad
Risløkka trafikkstasjon Oslo

Da kan jeg ha forstått det slik at vist kjøre motorredskap over 7.5 tonn når den ikke går over max 50km/t

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Men har ikke motorredsskap begrenset hastighet?
Er ikke det en forutsetning for å få kjøretøyet registrert som motorredskap?

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Tja.har aldri sett en hjullaster eller eks en gravemaskin i 60km/t....

ikke sett skilt heller på di.....

6470_1s bilde
6470_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Hva som går under motorredskap er jeg ikke sikker på,men vet du kan plombere lastebiler og biler ned til 30km/t(Mulig denne grensen er hevet).Da får de skilter med svart bakgrunn og gul skrift,og blir hetene motorredskap.Mulig det er flere kritterier en bare toppfarten.

dag_1s bilde
dag_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

6470: Trur kansje du tar feil ang. svarte skilt. Det har vore køyretøy som går på lukka anlegg som har svarte skilt med gul skrift. Kjenner ein entrepenør som hadde fleire lastebiler med vanlege skilt som omregistrerte bilane til svarte skilt for å sleppe avgifter. Er usikker på om han då kunne bruke avgiftsfri diesel. Når han flytta bilane frå eit anlegg til eit nytt, så måtte han ha prøveskilt. Bilane var heilt ordinære lastebiler med fartsperre på 90km/t.

Eg meiner eks. brannbiler og mobilkraner har vore registrert som motorredskap med vanlege kvite skilt. Er usikker på om reglane er dei same no, men når det kom ny brannbil her i kommuna for 6-7 år sidan, så vart det sagt at den var registrert som motorredskap.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Hei ville vært forsiktig med hjullaster.
Den defineres som masseforflytnings maskin, ikke som motorredskap. den største hjullaster du kan kjøre, mener jeg er ca minste avant e.l.- 18- 20 hk. Masseforflytningsmaskin krever maskinførebevis, ikke førerkort.
Tror motorredskap har hvite skilt med bare fire siffer, som traktor, moped ol.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Hørte av en at man kan kjøre hjullaster opp til 60tonn med klasse b.Men bare kjøre,ikke måkke eller noe.da måtte man ha eks maskinførerkurs..

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

For å kjøre hjullaster må du ha maskinførerbevis. Det er et absolutt krav. Ellers tror jeg det er ok med B, om du i hele tatt trenger sertfikat på lukket område.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Tull.
Maskinførerbeviset er kun et krav fra arbeidsmiljøloven og har ikke noe med lovligheten med å kjøre dette.
Da vil det si at du må ha maskinførerbeviset for å være ansatt til å kjøre slikt redskap.
Jeg som bonde med traktorsertifikat tatt på 80 tallet kan godt kjøre en stooor hjullaster eller gravemaskin til eget bruk og antakelig som egen entrepenør. Bruker jeg derimot avløseren til å kjøre skal han ha maskinførerbevis fordi han er ansatt.

Dette er en konsekvens av at vi har en arbeidsmiljølov, noe som vi aldri burde hatt. Arbeidsmiljøloven burde fjernes og heller legges inn i det normale lovverket. Det er masse andre eksempler på hvor idiotisk denne loven er.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Rune: Så du mener alså at maskinførerbeviset jeg har er verdt lik 0 (nå fikke jeg forsovidt gratis gjennom skole for mange år siden da).

Så jeg kan kjøpe meg en 30t gravemaskin og digge i vei, og så sant jeg holder meg til andre lover og regler så kan jeg ikke bli stilt ekstra til ansvar om jeg er uheldig å deise borti en bil i det jeg svinger rundt? Det vil ikke da bli stilt krav om \&quot\;godkjent\&quot\; opplæring for å ikke få forkortet forsikringsutbetaling ved et slikt eller tilsvarende uhell?

Jeg bare spør, for jeg har hele tida blitt proppa med at maskinførerbevis var et krav.

Se på den andre sida:
Jeg har en 3.7 t minigraver jeg putler med selv, og har tenkt å leie ut litt. Den kan alså hvilken som helst person, bonde eller privat, leie av meg uten krav til maskinførerbevis?
Det er stikk i strid med alt jeg har lest om at maskiner over xx kw krever maskinførerbevis.
Så egentlig kan jeg leie den ut til alle uten å være redd for noe?

Trønder_1s bilde
Trønder_1
Logget av
Innmeldt: 13.11.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Jeg som privatperson kan jo gå til Bautas eller Cramo og leie meg Lift-graver-Truck uten noen form for førerbevis,så det er bare tull at du trenger maskinførerbevis får å kjøre selv,men er du ansatt i et firma krever de maskinførerbevis-truckbevis-liftkurs,men jeg tviler på at bransjen selv godtar at du driver og tar på deg grave oppdrag uten maskinførerbevis.

valtra_1s bilde
valtra_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Er vel det jeg skreiv i et av de første innleggene her.

Du kan kjøre så stor maskin du vil uten maskinførerbevis, men bare for deg selv på din egen eigendom. Er du ansatt eller tar på deg jobb for andre må du ha maskinførebevis.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Dette blir en tolkning av arbeidsmiljøloven.
Jeg kan ikke se at det har noe med egen eiendom å gjøre. Med gammelt traktorsertifikat kan du kjøre hvor du vil med tunge maskiner så lenge du ikke er ansatt for å gjøre det. Det vil også si at du kan kjøpe en maskin for deg selv og jobbe med den hvor du vil så lenge du er selvstendig næringsdrivende.
En annen sak er om du kan møte krav fra oppdragsgivere før du eventuelt får oppdrag, det vil du nok garantert få fra Mesta o.l.
Men det er ingenting i veien for at en bonde kjøper en Volvo L120 med klappvinge og driver brøyting/kantklipping uten maskinførerbevis.
Dette er fordi arbeidsmiljøloven kun gjelder ansatte og ikke bedriftseiere/selvstendig næringsdrivende.
Det er det samme som at arbeidsmiljøloven ikke bryr seg om hvor mye en selvstendig næringsdrivende jobber. Er du ansatt er det regler for arbeidstid, overtid, ferie osv. En entrepenør eller bonde har ingen regler på dette da arbeidsmiljøloven ikke gjelder han. Tenk hvis en bonde må holde seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser for hvor mye han kan jobbe?

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Idefox:

Ja, du kan kjøpe deg en 30 tonns gravemaskin og grave i vei så lenge du driver eget firma eller gjør det privat. Du må selvfølgelig forsikre maskinen slik at du unngår trøbbel ved et uhell. Ved et eventuelt uhell vil det bestandig dreie seg om uaktsomhet i spørsmålet om du vil få avkortning eller bot for forholdet. Dette gjelder både med/uten maskinførerbevis men det er klart at maskinførerbeviset vil trekke i positiv retning.
Nå er det ikke slik at maskinførerbeviset har 0 verdi fordi du kan jobbe for en entrepenør med tunge maskiner. Det kan ikke en som ikke har beviset.

Dessuten med en 30 tonns maskin opererer du i et ganske profft marked og da kan du nok oppleve at kontraktene inneholder spesifikasjoner på både maskin og fører som gjør at du må ha maskinførerbevis.

Det er ikke krav om maskinførerbevis for maskiner med under 15Kw motor. Akkurat det i seg selv er jo ganske sykt. Det er mye farligere for både en selv og omgivelsene å jobbe med en 1000 Kg minigraver enn en 30 tonns graver. En 1000 kilos graver velter veldig lett og blir brukt på trange steder, en 30 tonns graver greier du nesten ikke å velte og den er normalt i bruk i et steinbrudd eller grustak.

Husk at maskinførerbeviset egentlig bare er et bevis som er satt igang av de som ønsker å leve av kursing, det er egentlig bare tull i den form dette er i dag.
De fleste tar jo 40 timers teorikurs som inneholder masse HMS. Deretter får de prøve et par timer i noen maskiner, skriver minst 40 timer i boka og tar en oppkjøring som er veldig enkel og som de fleste klarer om de husker å ta på seg sikkerhetsbelte og går på rett måte inn og ut av maskinen.
For få år siden slapp alle dessuten oppkjøring, det holdt med teorikurs og 40 timer påskrift i boka. Hvor mange har maskinførerbevis uten noen gang å ha vært i en maskin?

Et fagbrev derimot er et kompetansebevis som det står respekt av.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Da får jeg takke deg Rune for oppklarende informasjon.
Må bare si at dette var et teoretisk eksempel og at jeg hverken har 30 t graver eller noe behov for det. Det jeg dog har er maskinførerbevis, så sånn sett så angikk ikke dette meg, men fint å få en riktig vinkling av lover og regler.
Nei jeg har ikke fagbrev (jo, men ikke som maskinfører) men de jobbene jeg tar på meg er stort sett for bønder/private, og enkle jobber der det ikke kreves noe mer kompetanse enn å vite hvordan man graver en haug fra A til B eller et hull med en viss dybde :) Dessuten er det en 3.7t ikke 30t :)

Men, om jeg forstår valtra og Rune rett her, så kan jeg leie ut minigraveren min, som har 28kw eller noe i den duren, til hvilken som helst bonde eller privatperson for jobbing i hage etc, uten at han eller jeg trenger å være redd for at en av oss blir stilt ansvarlig dersom han f.eks. skulle veltet med maskinen (sålenge den er skikkelig forsikret)?
At den personen da alså i praksis har lov å kjøre den maskinen.

schilter_1s bilde
schilter_1
Logget av
Innmeldt: 22.10.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Hmm.1 spørsmål rune.

hvis jeg kjøper en hjullaster som veier 10-20tonn

og den går i ca30km/t

kan jeg kjøre å bruke den,når det bare er jeg som ska bruke den.ikke firma o.s.v ingen ansatte...

nå har ikke jeg ett egent traktor sertifikat,men
kørte opp i 94 til klasse b,dær jeg har lov å kjøre ubegrenset traktor+henger....

6470_1s bilde
6470_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Rune:Hva mener de som driver disse kursene med å skrive i kursreklamene att maskinførerbevis nå også er krav i landbruket.Lyver de??

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Er vell hvis man er flere enn 1 som ska bruke
maskin man treng maskinførerbevis på et
landbruk.....kanskje????

tracker_1s bilde
tracker_1
Logget av
Innmeldt: 25.11.2009
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Har man lov å kjøre UNIMOG med tilhenger hvis den er traktorregistrert? Mener å ha hørt at man må ha klasse 2 for å kjøre med henger.

6470_1s bilde
6470_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Har vært på HMS i landbruket kurs i dag.Det settes krav til sertifisert opplæring(dvs.maskinførerbevis)av alle,også bønder, for og føre masseforflyttningsmaskiner(f.eks gravemaskiner og hjullastere) over 15kw(20,4hk).Disse skal også ha en årlig kontroll av godkjent kontrollpersonell.Dette inkluderer også minilastere over 15kw.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Hei ¨
Rune, viss du kjøyrer etter vei med en anleggsmaskin, o.l som krever bevis, så får du ikkje noko problem viss du vert stoppa av biltilsynet, men viss det skjer ei døds-ulykke, ligger du milt sakt tynt ann.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Ja, jeg hører dere sier at det er krav, men dette ville jeg ikke godtatt uten en rettsak.
Husk at krav om maskinførerbevis ligger under arbeidsmiljøloven og gjelder derfor kun for ansatte i firma. Skal dette gjelde for privatpersoner eller bønder/selvstendig næringsdrivende må dette flyttes over til det generelle lovverk.
Da er det nok mange bønder som får problemer med for mye overtid og for mye helgejobbing....

valtra_1s bilde
valtra_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Tror du vil få en dårlig sak der Rune.
Leser du forskrift 555 §5 og note til den, står det at enkeltforetak og arbeidsgivere må selv sørge for at de har nødvendig dokumentasjon. Arbeidsmiljøloven gjelder og for selvstendige til en viss grad, og har du brutt den og det skjer noe så ryker du, her sitter du og selv med ansvaret.

6470_1s bilde
6470_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

I arbeidsmiljøloven paragraf 1-4 står det bl.a:\&quot\;Debartementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker\&quot\;

K.L._1s bilde
K.L._1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Det er i grunnprinsippet tre lover/forskrifter som kommer til avvendelse i dette tilfellet:
Kjøretøyforskriften/veitrafikkloven, som bestemmer hva du trenger av sertifikater/kompetanse for å føre et motorredskap på veg:
En 16 åring kan med førerkort klasse T føre motorredskap med konstruktiv hastighet inntil 5okm/t og totalvekt inntil 25000 kg. Og breddebegrensninga er inntil 3meter, eller inntil 3.20 meter med følgebil. Hvis kjøretøyet har ei konstruktiv totalvekt over 19000 kg må det foreligge ei brukstillatelse (to akslet motorredskap) Legg merke til at det her er snakk om motorredskap og ikke traktor, når det gjelder bredde, hastighet og vekt ! Basta !
Så har vi arbeidsmiljøloven, som skal ivareta helse og sikkerhet til ansatte i ei bedrift, her er det også noen lovparagrafer som ogås omhandler
enkeltmannsforetak også. (loven er nå under revisjon, og revidert utgave ventes å foreligge medi 2010.) Det skilles mellom hovedbedrifts ansvar for innleide, i forhold til om de er enkeltmannsforetak ( som i utgangspunktet ikke har krav om egenkontrollsystem i HMS ), og innleide berdifter med 1 eller flere ansatte.
Dvs at bedriften som du er innleid hos har faktisk samme HMS krav for deg som for en ansatt.
da slipper du ikke unna kravet om kompetansebevis.

Og til slutt har vi byggherreforskiften, hvor byggherren er pålagt å ha en overordnet HMS plan, og ha det overordnede og koordinernde HMS ansvaret
for alle aktører på et anleggsområd JFR paragraf 2 og 5. Her vil du som enkeltmannsforetak bli møtt med de samme krav til kompetanse)dokumentert opplæring som ansatte.
Så konklusjonen blir at hvis du skal jobbe med en masseforflyttningsmaskin, så kommer du ikke unna kravet om maskinførerbevis (motoreffekt over 20 hk, 15.4 kw) Sjøl om du jobber på egen gård, så slipper du egentlig ikke unna. Har du en avløser ansatt, så driver du en bedrift med ansatte. Så da slår arbeidsmiljøloven inn , og byggherreforskriften inn:

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1. Virkeområde
Forskriftene gjelder for midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser.
§ 2. Definisjoner
a) midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser:
enhver arbeidsplass hvor det utføres bygge- og anleggsvirksomhet.
b) bygge- og anleggsvirksomhet:
1) Oppføring av bygninger
2) Innrednings- og installasjonsarbeid
3) Montering og demontering av prefabrikkerte elementer
4) Riving, ombygging og istandsetting
5) Sanering og vedlikehold
6) Alminnelig anleggsvirksomhet
7) Graving, sprenging og annet grunnarbeid
8) Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider.
c) byggherre:
enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid.
d) prosjektleder:
enhver fysisk eller juridisk person som sørger for prosjektering og/eller
gjennomføring og/eller kontroll med oppførelsen av prosjektet på byggherrens
vegne.
4
Kjøretøysforskriftens definisjoner på traktor og motorredskap:§ 1-4. Nærmere bestemmelser om definisjon av traktor og motorredskap.
1. Grunnkonstruksjon: Med traktors/motorredskaps grunnkonstruksjon forstås
den utforming kjøretøyet har i henhold til § 1 nr. 1 G og H, uten at det tas hensyn
til at slikt utstyr som gravemaskin, lasteapparat, veghøvel, kran o.l, gjerne festet
til en hjelperamme, er påmontert.
2. Kjøretøy som i grunnkonstruksjonen er traktor, skal henføres til gruppen
traktor uansett det utstyr den i øyeblikket har og om utstyret er festet ved hjelp av
hurtigkopling eller det er mer fast montert.
Dette vil i praksis si at kjøretøyet i grunnkonstruksjonen hovedsakelig må
være konstruert for å trekke annet kjøretøy (tilhenger eller tilhengerredskap) og
trekke, skyve bære og drive forskjellig arbeidsredskap og ha hjul og/eller belter.
Vesentlige forutsetninger for at et kjøretøy skal klassifiseres som traktor er altså
at det er utstyrt med tilhengerfeste og hydraulikk for landbruksredskap eller at
slikt utstyr kan monteres uten vesentlig konstruktive endringer (f.eks. når
kjøretøyet har original hydraulikkpumpe og arbeidssylindere innbygget for 3-
punkts oppheng).
3. Kjøretøy som i grunnkonstruksjonen er motorredskap skal henføres til gruppen
motorredskap.
Kjøretøy som er utstyrt for å utføre bestemte arbeider, skal anses som
motorredskap - selv om det i grunnkonstruksjonen ligner en traktor når kraftuttak,
trepunktsoppheng eller arbeidssylindre for slikt utstyr fra fabrikantens side ikke er
montert (industritraktor). Motorredskap kan imidlertid ha kraftuttak og
tilhengerfeste såfremt kjøretøyet fortsatt hovedsakelig er innrettet for å utføre
bestemte arbeider, jfr. definisjonen av motorredskap. Kjøretøy (traktor) som er
omkonstruert ved at manøvreringsinnretninger m.v for styring og drift er snudd.

K.L._1s bilde
K.L._1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Og for å konkretisere ennå mere:
Hvis du brøyter for Mesta eller N.N. Kommune, så er du pålagt å ha maskinførerbevis/kompetansebevis hvis du betjener ei masseforflyttningsmaskin. Dette forholdet er regulert gjennom byggherreforskriften.
Til Dere som allerede brøyter for Mesta: ta en titt på side 1 i kontraktsformularet, som omhandler Mesta sine krav til innkjøp av tjenester. Og sjekk overordnet HMS plan !
Også en kommune som leier inn selvstendige/enkeltmannsforetak som brøytekontraktører, er definert som byggherrer.
Enkelt og greit !
Lovene er enkle og greie å fortolke.
Men det finnes mange kommuner rundt om kring som ikke er helt oppe og går, når det gjelder lovverket, og da spesielt byggherreforskriften.
Så krev full dokumentasjon, før dere inngår kontrakt. Hvis det er noen mangler her, så kan det
bli prolemer i forhold til forsikringer og skadeoppgjør, hvis ikke alt er på plass. Og da rammer det den innleide i like stor grad som byggherre, da begge parter er solidarisk ansvarlig for at alt er i orden.

K.L._1s bilde
K.L._1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Hva har jeg lov å kjøre??

Hva sier loven:

Bruk av hjullaster på vei
Bruk av motorredskap på offentlig vei og som ikke er registreringspliktig er regulert i
forskrift om bruk av kjøretøy (se pkt. 1.13). Dette er tillatt dersom kjøretøyet ikke går
fortere enn 50 km/t, og ikke hovedsakelig er innrettet for å frakte personer eller gods,
eller trekke andre kjøretøy. I vedlegg til forskrift om bruk av kjøretøy er det gitt generell dispensasjon
for kjøring med bredder mellom 2,60 og 3,25 m for bl.a hjullastere, under betingelse av at
det brukes blinkende gult varsellys under kjøring. Ved bredder over 3,0 meter kreves
også ledsagerkjøretøy. I tillegg er det stilt krav til at et enkeltkjøretøy ikke kan ha større
totalvekt enn 19 000 kg uten å innhente dispensasjon for aksellastbestemmelsene.

1.13.1.3 Førerkortforskriften
Førerkortforskriften er også hjemlet i vegtrafikkloven, og omtaler kravene som stilles til
fører av traktor og motorredskap.

Anonyms bilde
jkh
Gjest
maskinførerbevis

har nettop vert hos Granlund kompetansesenter på dal og tatt maskinfører bevis. det var lærerikt. teori med prøve koster 6500 kr. en uke med kjøring av M2-M4-M6 kom på kr 20000. det er nå et krav om å inneha maskinførerbevis om du skal jobbe med masseforfløtningsmaskiner på anlegg. strengere kommer det til og bli. det er stor fokus på sikkerhet, pga arbeid med maskiner har liggi på topp ang dødsfall på arbeidsplassen. det er aldri maskinen som er årsaken til ulykkene. det er sjaføren som må stå for det ansvaret. så reis å ta beviset, blir du kontrollert på en arbeidsplass i en maskin uten beviset. da har du ingen jobb lenger. om du leier inn folk på tomta di som skal grave , og det er noe som blir ødelagt . eller det blir et jordras ut av det , som kanskje tetter igjen offentelig veg eller kommunal , så er det du som må stå for skaden , pga du er byggherren og har allt ansvaret .