Du er her

MartinB_1s bilde
MartinB_1
Logget av
Innmeldt: 08.09.2013
Jordleieavtale og pris

Hei!

Vi kjøpte en gammel går senhøsten 2013, og flyttet inn høsten 2014 etter totalrenovering. Til gården hører det 89,5daa dyrka mark, som var forpaktet bort til en nabo. Foreløpig har det vært en muntlig aksept på at han skulle fortsette å ta seg av jorda for gressdyrking.

Jeg ønsker å få laget en kontrakt for leie av jorda, men er litt usikker på mal for å lage kontrakt, samt hva man kan forvente å ta for jordleia. Det er god matjord, som han har hatt gressproduksjon på i 6-7 år i Sørum kommune. Hva er innenfor akseptabel jordleiepris pr daa, og er det noen som har en god kontrakt jeg kan benytte meg av ?

Vi har noen langtidsplaner på å bruke deler av jorde selv etterhvert, og leser noe om at en jordleieavtale må være på minst 10 år. Nå har han hatt jorda lenge allerede, men må vi lage jordleieavtale på 10 nye år for at et skal være gjeldende? Hvem og hva mister leier eller eier om man tar mindre enn 10 år, eller mer enn 10 år ?

Håper noen kan svare enkelt og forstålig for en som er ganske ny på dette området.

Mvh,
Martin

Larss bilde
Lars
Logget av
Innmeldt: 27.09.2008
Re: Jordleieavtale og pris

Det ligger mal for jordleie på denne nettsida. Tror a er under dokumenter.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Jordleieavtale og pris

hei
for at han skal kunne investere litt i eiendommen sin og maskiner og utstyr så må du skjønnet at han og alle andre som leie bør være sikkre på at de kan produsere og ha et inntektsgrunnlag på jorda i en del år.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Jordleieavtale og pris

Det er vel begrenset hvor mye maskiner og annet man kan investere i på 90 da.

Kornbondens bilde
Kornbonden
Logget av
Innmeldt: 18.03.2013
Re: Jordleieavtale og pris

Kjedelig å feks kalke opp samt reparere eller legge ny drenering for så å miste det året etter.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Jordleieavtale og pris

Det var da voldsomt så bekymra dere var for jorda til han som forpakter den da..

Legg merke til hva han skriver, han ønsker å sette opp en kontrakt, så det blir oversiktlig for både han som forpakter den og eiger, ikke ta i fra han jorda..

http://gardsdrift.no/Ressurser/Dokumenter/Jordleieavtale

Det er det samme hver gang noen snakker om at de ønsker å drive sin egen jord, en haug med folk som er bekymra for den stakkars forpakteren, og ingen forståelse for den andre part...

MartinB_1s bilde
MartinB_1
Logget av
Innmeldt: 08.09.2013
Re: Jordleieavtale og pris

Hei og takk for foreløpige svar.

Han som leier jorda har allerede hatt jorda i flere år, og leier jord på flere områder i distriktet. Vi er nok bare en liten &quot\;fjert&quot\; i det store å hele, men ettersom vi ligger på ruta han er på, så ønsket han å fortsette med oss som nye eiere.

Man skal selvsagt tenke på både leier og eier, men ettersom vi om 10 år er litt opp i åra, har vi et ønske om å ikke miste muligheten til å overta hele eller deler av jordet til eget bruk for vi er for gamle :). Det å måtte vente 10 år med å kunne gjøre noe med jorda vår høres litt synd ut. Slik jeg forstår kan man søke kommunen om dispensasjon til å ha kortere leieavtale.

Når det gjelder pris på jordleie pr daa, hadde det vært flott om noe her har noen tanker rundt hva som er akseptabelt (og da evt. i Sørum, Akershus).

Mvh,
Martin

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Jordleieavtale og pris

Kan dere ikke bare lage en kontrakt på 10 år, men at du har oppsigelsesrett dersom du starter med egen produksjon? Vil tro at landbrukskontoret bifaller dette.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Jordleieavtale og pris

Dersom det er relativt god jord, og Ok arrondering bør du kunne få opp mot 30 000,- pr. år.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Jordleieavtale og pris

Her er en side med noen priser: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/jordleiepriser/statistikk

Det er som det skrives over, prisen avgjøres noe på grunnlag av arrondering og jordkvalitet og hva som dyrkes der. Som det fremgår av prisene på siden varierer de mye.
Prisen kan jo også avspeiles i etterspørsel på jord, er det ingen andre intresenter kan det være greit og ikke gå for høyt. Det kan da hende at det ikke blir interesant å leie. Da ender man opp med at jorden ikke holdes i hevt og gror igjen.
Det kan da bli dyrere i lengden en at noen drifter jorden.

Anonyms bilde
Arnt Stavset
Gjest
Utleie dyrkamark, uoppsigelig 10 år

Hei!
Vi har nettopp kjøpt et småbruk med konsesjonsplikt der det ble inngått en leieavtale på dyrkamarka (ca 35 dekar, litt korn og litt gress). Gyldighet i 10 år, og er uoppsigelig fra eier sin side, og med 1 års oppsigelsesfrist hos forpakter på nabobruket.

Vi har noen hester som vi vil ha beite til ikke så veldig langt fra huset. Vi har ikke snakket med forpakter enda, da vi akkurat har kjøpt. Er dette umulig å få til, så lenge han leier de neste 10 åra? Dumt å ha en gård der vi ikke kan ha to hester som går å beiter... skulle også hatt for til vinteren..

Anonyms bilde
Jon Bonde
Gjest
Avtalen er vel gyldig, og jeg

Avtalen er vel gyldig, og jeg regner også med at dette var en kjent heftelse ved eiendommen når dere kjøpte. I praksis er dette noe dere bare må ta opp med naboen, og se om dere kan finne en løsning. På lang sikt er det sikkert best å ha et godt naboskap. I mange tilfeller vil det være liten prisforskjell i å kjøpe vinterfôr ferdig lagt i ball, kontra å leie inn mannskap til å kjøre slått på relativt små arealer. For mange vil det være en bedre løsning å leie ut jorda og heller bruke leieinntektene til å kjøpe tilbake fôr.