Du er her

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Erfaring med kastrater

Noen som har erfaring med kastrater av ulik rase, tenker da på tilvekst på beite?

Har fått regnet en driftsplan for et nybygg der 30 ammekyr i spesialisert produksjon (salg av kalv) kommer marginalt bedre ut enn 20 ammekyr + framfôring av okser som kastrat. Men planlegger har tatt forbehold om at han må kvalitetssikre inndata før han kan gå god for regnestykket. Interessant i forhold til utnyttelse av beiteressurser på gården. Samt at en raskere kommer i produksjon, mindre kostnad med innkjøp av livdyr osv.

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Er det...

...kun i utlandet man har reell erfaring med kastrater? 

Ser ut som om norsk erfaring med kastrater er i de tilfellene der en ikke har plass til noen ekstra oksekalver i oksebingene, og derfor kastrerer et par så de kan gå sammen med kvigene - på lav foringsintensitet og litt skrinne beiter. Dermed er erfaringen i Norge at kastrater vokser dårlig. I publikasjoner fra det store utland antydes det en tilvekst nesten på linje med okser (gitt lik fôringsintensitet), mindre problemer med at de legger på seg fett og bedre kjøttkvalitet (fettet legger seg intramuskulært, dvs blir mørere kjøtt). 

Morsomt om noen hadde erfaringer med seriøst oppdrett av kastrater. 

 

sesselja@askmedia.nos bilde
sesselja@askmedia.no
Logget av
Innmeldt: 06.11.2015
Rune Haram på Haramsøy drev

Rune Haram på Haramsøy drev med kastrater for noen år siden. Jeg intervjuet ham om dette tilbake i 2012, da jeg jobbet for et annet blad. Usikker på om han enda driver med det ennå, men her er nettsiden hans: http://sorengarden.no/kjot.php

Olas bilde
Ola
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Samdrift her i bygda driver

Samdrift her i bygda driver med mjølkeproduksjon og kastrater basert på egne og innkjøpte kalver. Satsningen på kastrater der er begrunna med enklere og billigere bygg samt stor tilgang på utmarksbeite. Tror de er godt fornøyd med produksjonen. Det er også en ammekuprodusent her som kastrerer oksekalvene og sender hele bølingen på utmarksbeite på sommeren.

Vet at samdrifta har endel lågere tilvekst enn vanlige okser, men til gjengjeld går det nesten ikke mjøl i produksjonen. 

max700s bilde
max700
Logget av
Innmeldt: 23.08.2011
Forer opp kastrater på

Forer opp kastrater på utegang. Pga plassmangel i fjøs og dårlig økonomi på å selge oksekalvene i 2mnd alder valgte vi i kastrere alle oksekalvene våre, kjøpte rundbuehall fra future og satte opp i ett plantefelt med høg furuskog. Vanlig strømgjerdet, frost fritt vanntilførsel i frostfritt drikkekar. Her går dæm hele vinteren sammen med noen ungkviger. Om våren slipper vi dem ut i utmark som vi har gjerdet inn systematisk og lar dyrene få beite ned overgrodde områder og dette funker som snus. Grunneiere "låner" villig ut utmarka si og lar kastratene våre få beite. Gratis for fins det nok av i norsk natur. Så framforing av kastrater kan gjøres meget rimelig uten altfor mye jobb hvis man har tid å la dem vokse på! 

video fra kastratene fra i vinter

https://www.facebook.com/664963273615185/videos/1553343524777151/

ifjor vår

https://www.facebook.com/664963273615185/videos/1308210289290477/

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Sprekinger

Ja de dyra har det neppe dårlig... Ca framforingstid på disse? Dette er NRF? 

 

max700s bilde
max700
Logget av
Innmeldt: 23.08.2011
NRF ja fra egen besetning,

NRF ja fra egen besetning, framforingstid ca 19 - 20 mnd