Du er her

Bytoskens bilde
Bytosken
Logget av
Innmeldt: 09.04.2017
Gjelder det alle kommuner?

Tiltak som regnes som nydyrking, jf. forskrift om nydyrking § 3:

  • Opparbeiding av udyrka mark til fulldyrka mark
  • Opparbeiding av udyrka mark til overflatedyrka mark
  • Opparbeiding fra jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år til overflatedyrka eller fulldyrka mark

Gjelder dette over hele landet? kan man få tilskudd til å pløye opp ett jorde med ugress som ikke har blitt beitet eller brukt til grasproduksjon de siste 30 år altså?Fikk ikke tilskudd til punkt 3 på overnevnte paragrafer i trøndelag,siste gang det ble slått silo her var i 1981.

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Drift

Du får vel ikke tilskudd for å opparbeide jorda til dyrkamark, men du vil jo få tilskudd for å drive jorda... AK-tilskudd og produksjonstilskudd.
Men hvis det ikke er søkt om tilskudd for drift av jorda i en del år, bør du sjekke opp hva arealet er klassifisert som nå (se f.eks på gardskart), og eventuelt søke kommunen om endret klassifisering. Jeg har hatt flere runder med kommunen (også i Trøndelag) på dette, i hovedsak i forhold til innmarksbeitearealer.

 

 

Bytoskens bilde
Bytosken
Logget av
Innmeldt: 09.04.2017
jonbonde

Hei jon bonde,arealet er klassifisert som fulldyrket,det er bare mjødurt,brennesle og ugress.Men det står ifølge kartet at det er fulldyrket.....

Har også vokst opp nok bjørk til ved på ca 15 dekar,men ifølge kartet på skog og landskap er denne skogen fulldyrket areal.......

H80s bilde
H80
Gjest
Emnetittel

Hei,

Pass på emnetittelen når dere lager nye tråder. Det er en fordel at emnetittlen beskriver så godt som mulig hva innlegget handler om. I dette tilfellet er emnetittelen "Gjelder det alle kommuner?". Da er det umulig å vite hva det handler om, og man må lese hele innlegget.