Du er her

optimists bilde
optimist
Logget av
Innmeldt: 09.04.2016
Søknad SMIL midler- nytt gjerde beiteområde.

Kan jeg søke SMIL milder til å sette opp ett gjerde for opprettelse av ny beiteområde for storfe..?

Har kikket litt på søknadskjemaet, der er ett avsnitt 5 -finansieringsplan-Tilskudd søknadsbeløp.  Hvilket beløp skal føres opp her?  Hvordan hvet jeg hvor mye jeg kan få i tilskudd?   100%??  Eller er det noen grense??

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Varierer

Inngjerding og rydding av "gammel kulturmark" kan utløse tilskudd gjennom SMIL eller RMP, men her er det fylkesvise forskjeller. Ellers er det gjennom ordninga organisert beitebruk det kan gis tilskudd. Inntil 50% av kostnadsoverslag. Som hovedregel dekker dette materiellkostnad. Ser det opereres med kr 80/lm nettinggjerde og kr 35/lm for strømgjerde. Ville ha rettet spørsmålet til landbruksavd. i kommunen...