Du er her

Toneros bilde
Tonero
Logget av
Innmeldt: 07.06.2018
Odel

Jeg er en dame som skulle overtatt odelsgården i 2013.Vi bygde hus på utskilt tomt på gården som sto ferdig i 2010.Når 2013 nærmet seg var ikke mine foreldre villige til å gjennomføre overtagelse.Prisen for eiendommen endret seg og det ble ikke vist vilje til å kunne gå i dialog og fastsette ny dato/årstall. Det ble samlivsbrudd for meg og da hadde jeg ikke lenger mulighet til å sitte med huset alene.Mine foreldre tilbød seg å betale på mitt hus i et år og i løpet av det året skulle jeg få klarhet i hvordan/når en overtagelse skulle skje.Året gikk og ingenting ble ordnet opp i.Mine foreldre hadde lånt penger av meg,så disse dekket utgiftene til lånet det første året.Derfor var det veldig viktig for meg å få avklart ift gården i løpet av det året.Ingenting skjedde før for et år siden.I løpet av denne tiden skal min mor og far skille seg og de besluttet etter hjelp/gjennomgang av eksperter at de skilles,far skal forpakte av mor i 4 år fremover.Han har fått med seg mye likvide midler og min mor har nå skrivi under på en avtale der ho har gitt min far rettigheter til to leiligheter på gården som han skal ha inntektene av på livstid.I tillegg har ho gitt han all traktor/redskap.Også 10 dekar med jord er gitt til far etter at deres forvaltningsavtale går ut om 4 år.Mor blir ikke kompensert for dette nå og neste generasjon må kjøpe far ut av både leiligheter og jordleie.

 

Ønsker tilbakemeldinger på dette.Saken er jo mye større enn dette,men dette blir kortversjonen..

 

 

Jon Bondes bilde
Jon Bonde
Logget av
Innmeldt: 17.04.2017
Kontakt...

...advokat.

Ingen på dette forumet er i stand til å gi deg et bedre svar uten å sette seg inn i alle detaljer. Du har dessverre havnet i en situasjon ingen unner deg å være i, og hvis dere ikke klarer å bli enige dere i mellom er det - såvidt jeg kan lese ut av det du skriver - best for alle parter, både din mor, far og deg selv at dere får en juridisk avklaring på saken. 

Men generelt sett: selv om du har odel på gården, tviler jeg på at du kan "tvinge" dine foreldre til å gi fra seg eiendomsretten før de selv mener det er riktig for dem, og så lenge de eier gården kan de såvidt jeg vet forvalte gårdens ressurser som de vil, f.eks ved å skille ut tomter osv. 

 

Toneros bilde
Tonero
Logget av
Innmeldt: 07.06.2018
Odel

Tusen takk for svar:-) Er veldig innefostått med at situasjonen er slik du beskriver og er egentlig veldig klar over at for å kunne gi råd i slike kompliserte saker må man vite mye mer.Det har vært eksperter inne i bildet og avtaler er underskrevet mellom mine foreldre.Valget mitt har falt på å selge boligen  og så får jeg når ting roer seg ta stilling til hva jeg gjør med odelsretten.Akoratt nå føler jeg meg veldig svikta av min familie.Er også utslitt etter år med usikkerhet,utallige møter og av å leve i denne konfliktsituasjonen..