Du er her

Amb1978s bilde
Amb1978
Logget av
Innmeldt: 07.10.2017
Gard, burett, finansiering og sikkerheit

Eg tek opp dette emnet i ny tråd, for å ikkje kuppe ein annan her inne. Det gjeld kjøp av konsesjonspliktig gard. Det er snakk om ein betydeleg verdi i burett. Taksten (konsesjonstakst) viser ein gitt verdi, men banken vil ikkje setje annan verdi enn det eg skal betale. Uansett kva "namn" avslaget skal ha (arv, burett, åsete). Kan dette vere rett? Det at eg får eit prisavslag på garden, kan vel reknast som eigenkapital? 

Spørsmål om burett. Er det nokon her som har erfaring med å kjøpe gard med burett? Reknar med banken vil krevje prioritet som kreditor. Korleis fungerer dette?

Er det nokon som har gode erfaringar med bankar som har spesialisert seg på landbruk?

Olas bilde
Ola
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Kjøpte gard fri for burett.

Kjøpte gard fri for burett. Men kjøpte for langt under takst. Taksten ligger til grunn for lånet. Den ligger også til grunn for tinglysningsgebyret. Jeg regner med at banken, dersom borett er tinglyst vil trekke ut det som sikkerhet. Hvis du går til skifteretten og banken må selge, vil boretten bli med noe aom foringer verdien

Even_C_1s bilde
Even_C_1
Logget av
Innmeldt: 23.10.2015
Taksten kan være høy og lav,

Taksten kan være høy og lav, derfor vil nok bankene ta utgangspunkt i hva den blir solgt for, da det blir den mest korrekte verdien.