oddski_1s bilde
oddski_1
Logget av
Innmeldt: 15.12.2008
Leasing

Noen som vet hva det koster å kjøpe ut en traktor når leasingavtalen går ut?

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

po: Er jo akkurat det jeg sier, at leasingselskapet tar mere betalt en verditapet er på traktoren, alså at jeg betaler inn mere enn verditapet er, og dermed gjør den dårlig handel om jeg kjøper den ut etter 1-2 år f.eks, med mindre jeg selger den videre og får en meget høy pris på den.
Tror du misforsto hva jeg skrev.

Hvorfor betaler dere forskuddleie? Dette er borkastede penger, om du har de til overs så sett de på en høyrentekonto!! Mye bedre å ha de til å betale andre ting med, en å \&quot\;gi\&quot\; dem bort til leasingselskapet. Betalte selv forskudd på 20-30 på gjødselvogna, men det er det eneste også, gjør det ikke igjen. Du må til syvende og sist betale like mye når perioden er over, og da er det bedre å kunne bruke de pengene på noe annet.

oddski_1s bilde
oddski_1
Logget av
Innmeldt: 15.12.2008
Leasing

Noen som vet hva det koster å kjøpe ut en traktor når leasingavtalen går ut?

Markus_S_1s bilde
Markus_S_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

Nypris minus beregnet verditap,i perioden traktoren er leaset.Den kjøpes ut for restverdien den har,men jeg har ikke noe konkret eksempel.Når du leaser kan i allefall verditapet betraktes som noe positivt,når man velger å kjøpe etterpå.Man \&quot\;skreddersyr\&quot\; sin egen traktor som man selv har kjørt i perioden.Bedre brukttraktor enn det,skal man leite lenge etter.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

Når leasingavtalen er utått så er det som regel snakk om kun 1 eller 2 månedsleier, så er den din.
Det er en praksis de fleste leasingselskapene bruker. Ferdig med det.

Velger du å avslutte avtalen, kan selvsagt leasingselskapet legge den for salg til 200000 eller hva den måtte ha i verdi, men det er ikke det du betaler. Du betaler som sagt kun en eller to månedsleier (10-20000) så er traktoren din, selv om den har en reel verdi på 2-300 000.

Du har allerede betalt ned traktoren (og litt til) til det....

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Leasing

begrepet leasing er nesten misvisende for den jevne leasingavtale som involverer alminnelige gardbrukere, man betaler kjøpsprisen og finansieringskostnadene i løpet av leasingperioden, men partenes forutsetning er som regel at maskinen skal beholdes av bonden etter ent periode. tror det er svært få leasingavtaler som inngås som ikke er kjøp i realiteten.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Leasing

Kjøpssummen etter endt leasingperiode kan ikke avtales på forhånd, dette er ikke tillatt fordi det da blir regnet som avbetaling, men vanligvis blir det regnet ca 2 månedsleier som utkjøpspris ved endt leasingperiode.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

Odd: Les i leasingkontrakten din. Hos SG står det ihvertfall at en \&quot\;normalt\&quot\; vil kunne kjøpe ut traktoren for 2 månedsleier, eller fortsette å betale 1/12 av leia.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Leasing

TG står beløpet i kontrakten?

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

Det står \&quot\;Leiebeløp etter minimumsperioden utgjør 1/12 del av opprinnelig leie\&quot\;.

Fant ingen steder det stod hvor mye en måtte betale for å kjøpe ut, men det er hvertfall hos de to store, SR og SG snakk om 2 mndleier.
Det er en uskreven praksis.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Leasing

overdragelsesprisen skal ikke stå i kontrakten, for da blir det teknisk sett et kjøp på avdrag og ikke leasing, og da mister du den skattefordelen( bare en tidfestingsfordel) som ligger i leasing.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Leasing

Her var det mye rart, men de fleste av dere har omtrent rett.

Det er helt riktig at man ikke kan skrive i en leasingkontrakt verken at leasingobjektet skal kjøpes ut, eller til hvilken pris. Da er det altså avbetalingskjøp.

Det er i midlertid to typer leasing, med og uten restverdi. Leasing uten restverdi er det som er mest vanlig innenfor landbruket, og vil i praksis si at du \&quot\;betaler ned\&quot\; objektet i primærperioden. Deretter får du VANLIGVIS tre valg, men kun to av dem er nevnt i konrakten. Det ene er å fortsette leien, sterkt redusert, vanligvis 1/12 av primærleien. Dette står i kontrakten, akkurat som det neste alternativet, å si opp avtalen, og overlate objektet til leasingselskapet. Dette er sjelden aktuelt, og lite økonomisk gunstig for deg som leier. Alternativ tre er utkjøp. Du som leier må ta initiativ, og du får da en pris, vanligvis 1 - 2 månedsleier, men dette er opp til selskapet å bestmme, og kun en normal praksis, intet de plikter. Håper dette var oppklarende.

Det Markus S omtaler er leasing med restverdi, og er lite brukt i landbruket. Det vil si at du leier maskiner av leasingselskapet uten å \&quot\;betale de ned\&quot\;, og bytter oftere utt disse, slik at en alltid har nye maskiner. Man leverer da det forrige objektet tilbake til selskapet, med en verdi. Vil man da kjøpe det ut, er det normalt sett en markedspris man må forholde seg til.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Leasing

Man må jo kalkulere inn det man regner med å måtte betale for objektet når det skal kjøpes ut som renter. Du har jo i praksis \&quot\;nedbetalt\&quot\; objektet i leasingperioden, slik at kjøpesummen du betaler når du kjøper ut objektet er ren netto for leasingselskapet. Derfor mener jeg at leasing nødvendigvis ikke er så gunstig som mange tror.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Leasing

leasing, i den form som Lars Halvor omtaler først, altså den vanlige formen i landbruket som egentlig bare er en alternativ kjøpsform, er økonomisk gunstig i den forstand at man får en annen og raskere periodisering av fradraget, mao en raskere avskrivning, altså en skattefordel som ikke betyr all verden. dernest er det gunstig i den forstand at det ikke påvirker kredittverdigheten, men dette er jo ikke et poeng medmindre du har et(for) stort kredittbehov. Andre konkrete poenger er det ikke ved leasing, et lån vil ha mye samme renten, og betales ned i mye samme tempo.
merk at det ikke er åpenbart at selskapet ikke plikter å la deg løse ut leasingobjektet ved utgang, i mange tilfeller vil selskapet være bundet nettopp til dette ved den muntlige avtale maskinselgeren inngår med leaser. du kan selvsagt si at maskinforhandler ikke binder leasingselskapet legalt, men jeg vil tro at han utad fremstår som dets representant i den grad at han faktisk gjør det, husk du har sjelden noen direkte kontakt med leasingselskapet ved kontraktsinngåelse.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

anders: Har aldri hørt om noen som blir nektet å kjøpe ut maskinen etter endt leasing. Men sant som blir sagt, det står ikke i kontrakten. Men uansett kan du leie maskinen videre for 1/12.

po: 2 månedsleier er da ikke mye på et kjøp. Renta betyr mye mere. En leasingavtale er gunstig om du har bra inntekt, har du lite så er det fordel med lån med tanke på avskriving og skatt.

Men leasing er en enkel og grei måte og handle på, og binder ikke noe garanti i andre ting.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Leasing

TG: Betaler du 6000 i leasing i måneden ,mao du kjøper ut objektet for 12000 så er det tross alt rente av 180-200 tusen i ett år du gir leasingselskapet. Men ,er helt enig. Tjener du bra er det veldig gunstig kontra vanlig avskrivning.
Det heter at de ikke tar pant i annet enn utstyr, men greier du ikke terminleiene dine så sender de det til inkasso med påfølgende prosedyre, så å tro at de bare tar tilbake traktoren/utstyret og setter strek er feil.
En annen ting: leasinfg fungerer som anunitetslån, leaser du en ting på f.eks 5 år og du finner ut etter to år at det var en feilinvestering eller at du får andre behov har du et mye dårligere utgangspunkt enn hvis du hadde lånt penger og tatt opp seielån. Da hadde objektet sansynligvis vært nedbetalt tilsvarende verdien det har etter to år, mens på leasingavtalen har du nesten bare betalt renter og den blir forholdsvis dyr og avslutte.

Markus_S_1s bilde
Markus_S_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

Riktig Lars halvor,jeg har blandet kortene litt.Selv har jeg bare privatleasing på bil som eksempel,og det er noe helt annet.Men som jeg leser,så ser det intresant ut i landbruket også.

km_1s bilde
km_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

Po: viss du ikkje klarer å betale leiga di,så går det ikkje til inkasso uten videre. Ved leasing er det ikkje du sjøl som eige traktoren,men leasing selskapet. Du betaler leige i forskudd for neste mnd. Viss du ikkje gjer opp for deg då, tar dei traktoren tilbake,men dei fleste selskap er så seriøse at dei gir deg ein sjangse. Du kan også få lagt opp leiga sånn at du betaler mest på feks, sommaren når du har mest inntekter på den. Gjer du ikkje opp for deg har ikkje leasing selskapet krav på anna enn å ta tilbake traktoren.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Leasing

Dersom du ikke greier å betale leia og selskapet tar tilbake utstyret så løper det på samme gebyrer som du får ved å ikke betale for deg andre steder.
Du er uansett ansvarlig for den summen som til enhver tid måtte stå igjen på leasingavtalen.
Bare les baksiden på leasingavtalen

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

Du blir stilt økonomisk ansvarlig dersom du ikke klarer å betale for deg, og får inkassokrav. På leasing er ikke veien lang for å før du mister hele utstyret. Det er lettere å ta en telefon til banken og utsette betalinga på lånet en måned, enn å få utsatt betaling på leasinga, for å si det slik.

Det leasingselskapene gjør, er å ta inn hele verdien av traktoren i løpet av 3-5-7 år, og det gjør at de, med mindre om du bruker traktoren ekstremt mye, vil hele tiden ta inn mere penger fra deg enn hva verditapet på traktoren er. Det vil si at om du etter et år ikke klarer å betale regningene og få solgt den/kjøpt den ut, så tar de den tilbake og legger den for salg. Men om de da må prise den litt under markedspris er ikke det noe problem sålenge du allerede har betalt inn såpass mye til de. Men det er en av baksidene / fordelene, etter som du ser det. Siden de gjør det slik slipper du å stille garanti.

shansen_1s bilde
shansen_1
Logget av
Innmeldt: 29.09.2009
Re: Leasing

Hvordan er det med bil i næring. Lurer selv på å kjøpe en ny varebil, på størrelse med Fiat Ducato etc. Er avhengig av bilen for å frakte varer. Har en annen privat personbil. Går utifra at det er en kurant sak å få en slik bil inn under næringa. Kjører iallefall 6000 km i året. Men spørsmålet er hva som lønner seg, ta lån for å kjøpe eller lease bilen.
Noen som har peiling på hva som lønner seg best regnskapsmessig?

km_1s bilde
km_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

Du må bare sjekka om du har nok inntekt til å kunne utnytta at du skriver av heile leasinbeløpet. Viss ikkje du får nytta den fordelen kan du lika godt låna i banken. Rentemessig er det ca det samme, og totalprisen etter nedbetaling blir stort sett nokså likt.Det er nok mange bønder som ikkje tener på å lease traktor. Fordi bønder har ein god del fradrag ol. som gjer at du skal ha ganske god inntekt for å kunne utnytte avskrivingen på ein leasing avtale.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Leasing

Tg: Det stemmer ikke helt. Ei leasingavtale går omtrent som et anunitetslån, dvs. du betaler like beløp hver måned. Det gjør at dersom du leaser på f.eks 5 år betaler du nesten bare renter på leasingsummen de to første årene. Derfor er det veldig ugunstig å avslutte ei leasingkontrakt før minimumsperioden er over.
Så de to-tre første årene har du nok et større verditap på utstyret enn det du har \&quot\;nedbetalt\&quot\; på leasingavtalen.
En annen ting er forsikring. Har du f.eks betalt 100 tusen i forskuddsleie og traktoren din vrakes etter ett år eller når det måtte være tilfaller hele forsikringsoppgjøret leasingselskapet. I praksis får du igjen forskuddsleia dersom du inngår ny avtale, men rent juridisk har du ikke krav på å få igjen det du har betalt i forskuddsleie.(har vært igjennom et forsikringsoppgjør på leaset traktor som brant opp så jeg kjenner ganske godt til reglene.)

kvegards bilde
kvegard
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

Skal ikke si mye i denne debatten, men har noe jeg vil si. Po er inne på det da.

Jeg hadde en JD 6810 som hadde godt ca 4000 timer, da den ble utsatt for et traktorvelt. Jeg fikk selv velge om jeg ville kondemnere eller bygge opp igjen. Om jeg skulle ha bygget opp igjen hadde jeg ikke hatt traktor på 4-5 mnd og måtte ha hatt leietraktor. Jeg fikk en ganske god pris på min JD 6810 og valgte å kondemnere.
Leasing selskapet var kjempe. Jeg betalte forskudsleie på en ny 6920s og de bare la på mnd beløpet og forlenget perioden. Jeg fikk pengene for 6810en og betalte ned 6810en. Oppsumert: Jeg kjøpte opp 6810en med forsikringspengen (Hadde penger til gode) og starta ny periode på 6920s med litt økt mnd leie og ny periode på 5 år.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
lønnsomhet

leasing er hovedsakelig et alternativ for de som tjener så mye at de betaler toppskatt, bruker utstyret så mye at det er nesten verdiløst når leasingperioden er over, eller ikke får lån med normal rente for å kjøpe utstyret. det er lettvint å greit, men for de fleste bønder lønner det seg å ta opp lån i stedet, å kjøpe utstyret. i tillegg har man regnskapsmessige muligheter å styre avskrivninger, for å få utnyttet jordbruksfradraget på best mulig måte, når man står som eier av utstyret.

Idefox_1s bilde
Idefox_1
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Leasing

Men det er ikke riktig det po skriver at du betaler det som et annuitetslån. Dvs om du leaser en traktor til 700 000 på 7 år, så betaler du 100 000 i året i avdrag, uansett.
Renta kommer på toppen. Summen på fakturaen endrer seg med renta. Men etter to år så har du betalt ned 200 000 på traktoren og kan i praksis selge den for 500 000 og gå i null sånn sett. Men med mindre du kjører mye er jo det en dårlig deal da traktoren har høy verdi ved endt leasing etter 7 år normalt.

Og ja, arnfinn er inne på noe vesentlig.

Skriv nytt innlegg

Forumkommentar filtered html

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <img>
  • Automatisk linjeskift

Plain text

  • Tillatte HTML-tagger: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Ingen HTML-tagger tillatt.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift
Bilder
Filer må være mindre enn 16 MB.
Tillatte filtyper: png gif jpg jpeg.
CAPTCHA
Dette er for å forhindre spam. Registrer deg eller logg inn for å slippe dette.