Du er her

Flest robotfjøs i Norge - danskene skroter

I Norge blir det stadig flere som investerer i mjølkerobot og nå har vi flest robotfjøs i Norden. Danskene går motsatt vei og kaster ut robotene.
Av Bo Hansen
Publisert 13.10.2015 08:00

Norge er det landet i Norden som har den friskeste satsinga på mjølkerobot for tida.

Inntil 2008 var Danmark det ledende robot-landet i Norden. Men nå er det flere robotbesetninger i både Norge, Sverige og Finland. Flere danske mjølkebønder velger å hive ut robotene og de ansetter heller folk for å mjølke. De mener kapital-, strøm- og vedlikeholdskostnadene ble for høye og at de nå har fått en forbedret økonomi etter at robotene ble skrotet.


Norge på robottoppen

Ved årsskiftet var det 1429 mjølkeroboter i sving i 1376 norske besetninger. Det er det høyeste tallet i Norden og pila peker fortsatt bratt oppover. Nå mjølkes 27,8 prosent av alle kyrene med robot. Til sammenlikning er det «bare» 824 robot-fjøs i Danmark. Danskene har tilgjengejeld flere roboter enn oss med 2267 stykker. Men her er også besetningene vesentlig større og det er 2,8 roboter per besetning i snitt. Svenskene har 1,7 robot per besetning og i Finland, Island og Norge er tallet under 1,4 robot per besetning (se tabell under).


33 prosent av mjølka i Norden fra robot

Fortsatt har automatiske mjølkesystemer (AMS) framgang i Norden og i dag er det mjølkeroboter i 16,3 prosent av besetningene. Nesten 30 prosent av de årlige 12 milliardene liter med mjølk i Norden kommer fra robot, viser tall fra Nordiske Meieriorganisasjoners Samarbeidsutvalg for Mjølkekvalitetsarbeid.

Status 31.12.2014 Danmark Finland Island Norge Sverige Norden
Andel kyr i AMS (%) 25,7 23,1 32,6 33,6 31,5 27,8
Andel mjølk fra AMS (%) 25,5 25,3 33,7 32,1 34,9 28,7
Antall AMS roboter per besetning 2,8 1,4 1,2 1,0 1,7 1,6

Andel kyr og mjølk fra automatiske mjølkesystemer (AMS) 31.12.2014 i Norden.