Du er her

Flere ombygde skogsveier

Det ble ferdigstilt 364 kilometer med ombygde helårsbilveier og sommerbilveier i 2014. Det er en økning på 50 kilometer fra 2013.
Av Bo Hansen
Publisert 29.04.2015 10:15

Det finnes 48 300 kilometer med helårsbilveier og sommerbilveier i de norske skoger. Foto: Kristen Langan, Landbruksdirektoratet

Av nye helårsbilveier og sommerbilveier ble det ferdigstilt 70 kilometer. Det er derimot en nedgang på 8 kilometer fra 2013, melder Statistisk sentralbyrå.


342 kroner per meter vei

Totalt ble det ferdigstilt skogsveier for 186 millioner kroner i 2014, som utgjør en oppgang på åtte millioner kroner fra året før. Offentlige tilskudd dekket 61 millioner kroner av de totale byggekostnadene. De gjennomsnittlige anleggskostnadene per meter helårs bilvei og sommerbilvei var 342 kroner.


175 kilometer med nye traktor- og vinterbilveier

Vinterbilveier og traktorveier kostet i gjennomsnitt 156 kroner per meter. Av de sistnevnte veiene ble det ferdigstilt 175 kilometer med nye veier, mens 69 kilometer ble omlagt eller ombygd.


Omfattende veinett i skogen

Det ferdigstilles få nye skogsveier, men veinettet i norske skoger er likevel omfattende. Per 1. januar 2015 var det registrert 48 300 kilometer med helårsbilveier og sommerbilveier. Til sammenlikning er det om lag 94 000 kilometer med offentlige veier i landet.

Bygging og ombygging av skogsveier. Lengde.1  
  2014 2013 - 2014 2004 - 2014  
Km Endring i prosent Endring i prosent  
   
Helårs bilveier og sommerbilveier        
Nybygde veier 70 -14,6 -24,7  
Omlagte og ombygde veier 364 15,9 21,3  
         
Vinterbilveier og traktorveier        
Nybygde veier 175 -10,3 -42,6  
Omlagte og ombygde veier 69 19,0 -10,4  

 

1Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler. Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte.