Du er her

Flere kvinner går på jakt

På ti år har antall kvinnelige jegere økt med 73 prosent. I dag er 57 500 av landets 464 000 registrerte jegere kvinner.
Av Bo Hansen
Publisert 10.04.2014 10:30

Kvinnene kommer, også når det gjelder jakt. Over 20 prosent av dem som avla jegerprøven, var kvinner. Foto: coloubox.com

I løpet av det siste tiåret er det blitt 85 000 flere jegere her i landet. Mens antall kvinnelige jegere økte med 73 prosent i samme periode, kunne gutta bare vise til 18 prosents økning, kan Statistisk sentralbyrå melde.

I tillegg til de norske jegerne var det ved utgangen av jaktåret 2013/14 6200 utenlandske statsborgere oppført i Jegerregisteret.


Hver femte som besto jegerprøven, var kvinne

I Norge må alle bestå jegerprøven før de kan begynne å jakte. I løpet av jaktåret 2013/2014 besto 12 600 personer jegerprøven. Det er en økning på 200 fra året før. Av alle som besto prøven, var 22 prosent kvinner.


Flere betalte jegeravgift

I alt 194 700 nordmenn betalte jegeravgift for jaktåret 2013/2014. Det er en økning fra forrige jaktår på 3 400. Av de betalende jegerne var 7,3 prosent kvinner. I alt var det 14 300 kvinner som betalte avgiften. I tillegg til de norske jegerne betalte 2 200 utlendinger jegeravgift. Ikke alle som løser jegeravgiftskort, går på jakt.


Akershus har flest jegere

Blant fylkene er det fortsatt Akershus som topper statistikken med 18 700 personer som betalte jegeravgift, fulgt av Sør-Trøndelag med 15 700. Når det gjelder menn, betalte 18 prosent av mennene i Nord-Trøndelag jegeravgiften, mens bare én av tjue menn i Rogaland gjorde det samme. På landsbasis betalte knapt 9 prosent av alle menn over 16 år for å få muligheten til å jakte.

Snaut halvparten av dem som besto jegerprøven dette jaktåret, betalte jegeravgift samme år. Det ble avlagt flest jegerprøver i Oslo og Akershus, hvor henholdsvis 1 300 og 1 200 personer bestod testen.

Jegerregister  
  2013-2014 2013-2014 Endring, prosent  
Antall personer Prosent 2012-2013 - 2013-2014 2009-2010 - 2013-2014  
Personer oppført i jegerregisteret 464 176 100,0 1,8 7,9  
Menn 406 628 87,6 1,5 6,4  
Kvinner 57 548 12,4 4,4 19,9  
Personer som løste jegeravgiftskort 194 679 100,0 1,8 0,3  
Menn 180 398 92,7 1,7 -0,2  
Kvinner 14 281 7,3 2,7 6,0  
Personer som besto jegerprøven 12 558 100,0 1,6 -5,4  
Menn 9 830 78,3 2,4 -5,7  
Kvinner 2 728 21,7 -1,1 -0,8  

Kilde: Statistisk sentralbyrå