Du er her

FK skal selge Cat

Felleskjøpet Agri har inngått forhandleravtale med Pon Equipment om salg av Caterpillar anleggsmaskiner.
Av Jogeir M. Agjeld
Publisert 14.01.2016 10:08

Fram til nå har Pon Equipment hatt eneforhandleravtale i Norge på anleggsmaskinene fra Caterpillar. Nå kommer Felleskjøpet Agri som en ekstra kanal. Pon Equipment skal fremdeles ta seg av anleggskundene og de store maskinene. Målet for begge er naturlig nok økt salg.

Gravere under åtte tonn

Avtalen omfatter hjullastere under 10 tonn, samt gravemaskiner på inntil åtte tonn. Avtalen omfatter også teleskoplastere, samt at Felleskjøpet får tilgang til Pons bruktlager opp til 45 tonn. Mange bønder vil kjøpe brukt.

Du vil få både salg og service hos Felleskjøpet. Pon Equipment forsetter sin virksomhet som tidligere, så Felleskjøpet blir en tilleggskanal. Pon mener at Felleskjøpet har en unik kundebase. Samtidig har FK erfaring med å handtere flere merker, noe som vil forenkle innføringen av Caterpillar.

Nedgangen i oljenæringa og gruveindustrien er en av årsakene til at Pon har sett seg om etter nye markeder, og utvider satsinga på kompakte maskiner.

Premium-maskiner

Felleskjøpet anser Caterpillar som et premium-merke på anleggsmaskiner, og oppfatter kundene til å etterspørre nettopp maskiner i dette segmentet. Begge selskapene mener å ha mye til felles, særlig med tanke på ettermarkedet.

Utfyller hverandre

Pon har ni verksteder, og disse er lokalisert til andre steder enn Felleskjøpets 43 servicepunkter.

Begge selskapene har stort fokus på kundetilfredshet. Markedsanalyser bekrefter dette, og at begge har høy troverdighet i markedet. At FK er 120 år og Pon 121 år tyder også på noenlunde jevn erfaring.

Et liknende samarbeid eksisterer allerede i andre land, og avtale er godkjent fra høyeste hold hos Caterpillar og John Deere. 

Sterkere satsing fra FK

Felleskjøpet har de seinere åra satset sterkere mot park, anlegg og kommunalsektoren, eksempelvis gjennom oppkjøpet og integreringa av Reinhardt maskin. Sortimentet rettet mot denne kundegruppa forsterkes ytterligere når FK-kundene nå får tilgang til Caterpillars utvalg av kompaktmaskiner. 

Pon satser videre på de små

Samarbeidet innebærer ikke at Pon sjøl trapper ned aktiviteten på småmaskiner, tvert imot. Dette vil være et viktig område framover, og den samlede innsatsen i markedet vil skjerpes betydelig.

Samarbeider på flere områder

Felleskjøpet og Pon ser ut til å ha funnet hverandre på flere vis enn at de bare skal samarbeide om salg. Eksempelvis adopterer Felleskjøpet Caterpillars kursopplegg i sin organisasjon.

De to selskapene ser også muligheter for synergier på flere områder, for eksempel med felles deltaking på messer og utstillinger. Et annet samarbeidsområde er at Pon kan tilby sine kunder Felleskjøpets tilhengermerke Orkel.

Felles serviceavtaler

For kundene betyr samarbeidet at om du inngår serviceavtale med Pon når du kjøper ei ny maskin, kan servicen utføres hos Felleskjøpet og motsatt. For Pon sin del betyr dette at de får et mye større nettverk å vise til, og samarbeidet anses slik sett som unikt i bransjen.

FK kutter Kina-maskinene

Gjennom flere år har Felleskjøpet prøvd seg med sitt eget gravemaskinmerke, småmaskiner fra kinesiske Yuchai, uten at vi kan si at det salget har nådd de helt store høydene. Dette agenturet vil nå bli sagt opp.

Kun FKA

Avtalen gjelder kun Felleskjøpet Agri. Det har ikke vært kontakt mellom Pon og Felleskjøpet Rogaland Agder i forhandlingene. Om FKRA er interesserte, er de velkommen til å henge seg på. 

I strupen på A-K

En av Felleskjøpets argeste konkurrenter, Bertel O. Steen-eide A-K maskiner, opprettet for litt siden selskapet A-K anlegg for å handtere New Holland og Case anleggsmaskiner, som eneimportør. Nå innlemmes anleggsbiten direkte under morselskapet A-K maskiner, og satsinga skal gå videre med fullt trøkk.

Det er således ikke veldig overraskende at Felleskjøpet også ønsker å stille med mer profilerte spillere i denne konkurransen.

 

Nøkkelord
Faktaboks

Pon Equipment AS omsetter årlig for drøye to milliarder kroner i Norge og har 470 ansatte. 

Caterpillar er verdens største produsent av anleggsmaskiner, med hovedsete i USA. Grunnlaget for ble lagt da Benjamin Holt og Daniel Best sist på 1800-tallet utviklet damptraktorer. Disse slet med framdrifta når jordsmonnet ble vått, og de prøvde seg fram med et belte med treklosser som alternativ til hjul. Etter hvert har satsingsområdet endret seg fra landbruk til anlegg. 

I dag har Caterpillar omlag 111 000 ansatte og en årlig omsetning på 55 milliarder dollar (ca. 500 milliarder NOK). 

Felleskjøpet er Norges største traktorimportør og den største leverandøren av driftsmidler til landbruket i Norge. Felleskjøpet Agri er eid av 44 000 bønder. Årlig omsetning er 12 milliarder kroner, og selskapet har 2500 ansatte. 

Felleskjøpet Maskins viktigste merke er John Deere, etablert i USA i 1837. Selskapet er i dag av verdens største landbruksmaskinprodusenter, men har også en anleggsdivisjon. Total omsetning ligger på 37 milliarder dollar (ca. 330 milliarder NOK), og det sysselsettes omlag 67 000 ansatte.