Du er her

Får fjøsstøtte fra Sametingsrådet

Ammekubonde får økonomisk støtte til ombygging av fjøs.
Av Sesselja Bigseth
Publisert 30.10.2019 16:01

Sametingsrådet har vedtatt å gi 300 000 kroner i støtte til Simon Pedersen i Skånland i Troms.

Pedersen er ammekubonde og skal bygge om fjøset. Han driver i dag ammekuproduksjon i en fjøsbygning uten gjødselkjeller og skal nå bygge om til gjødselkanaler og kanalomrøring.

– Jeg håper at tilskuddet fører til at familiens arbeidsplasser styrkes og det vil bli lettere for neste generasjon å overta drifta, sier sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Tilskuddet er bevilget over tilskuddsordningen Primærnæringer, som i år blant annet prioriterer ombygginger og tilbygg til eksisterende driftsbygninger.

Faktaboks

Sametingsrådet fungerer som Sametingets regjering.

Sametingsrådet står for den daglige politiske virksomheten.

Tilskuddsordningen Primærnæringer har som mål å øke antall arbeidsplasser i primærnæringene innen 2025.