Du er her

Endelig grøfting til høsten?

Det lenge lovte grøftetilskuddet har latt vente på seg, men nå melder landbruksdepartementet at søknadsskjema skal være på plass i løpet av juni.
Av Sesselja Bigseth
Publisert 19.04.2013 13:30

Foto: Colourbox

Landbruks- og matdepartementet skriver i en pressemelding at utkast til forskrift om grøfting snart vil være klart. Etter en seksukers høringsrunde skal så både forskrift og søknadsskjema være på plass, og departementet forventer at grøfteaktiviten skal kunne være i gang fra høsten av.

Det er satt av 100 millioner kroner til tilskuddsordningen, og man kan søke om tilskudd inntil tusen kroner per dekar grøftet areal. Midlene går imidlertid kun til fornying av allerede grøftet areal. Nygrøfting vil ikke være omfattet av ordningen

– Det var viktig for landbruksministeren å unngå kø på ordningen, da dette kunne medføre mindre grøfting enn det vi ville hatt uten tilskudd, sier seniorrådgiver Frode Lyssandtræ i en e-post til Bedre Gardsdrift.

– En utvidelse av ordningen ville enten krevd økte ressurser eller at mindre tidligere grøftet areal ble grøftet på nytt. Dette er altså en prioritering som er gjort for ordningen, sier Lyssandtræ.

Departementet venter å ha forskriften klar i løpet av juni. Søknadsfristen er det kommunene som fastsetter.