Du er her

En kvart million traktorer i Norge

KJØRETØY-STATISTIKK: Det var registrert 259 147 traktorer her i landet ved utgangen av fjoråret. Visste du at bilene vi vraket i 2013 var over 18 år gamle? Chevrolet, Volvo og Mercedes lever lengst.
Av Bo Hansen
Publisert 25.04.2014 12:15

Nå er det like mange traktorer som mjølkekyr her i landet. En kvart million.

Ved utgangen av 2013 var det registrert 2,92 millioner personbiler og lette varebiler i Norge, 2,2 prosent flere enn ved utgangen av 2012. Dette tilsvarer 572 person- og varebiler per 1 000 innbyggere, har Statistisk sentralbyrå regna ut.


Nesten halvparten dieseldrevne

Av de 2,5 millioner personbilene som var registrert ved årsskiftet, var 44 prosent dieseldrevne. Dette er to prosentpoeng flere enn året før. Til tross for den sterke el-bilveksten i fjor, utgjør de elektriske fortsatt bare 0,7 prosent av personbilparken.


Mer enn 150 000 biler vraket

Ved inngangen til 2013 ble vrakpanten først økt med 500 kroner til 2 500 kroner. Fra 1. juli steg panten ytterligere 500 kroner til 3 000 kroner. Dette gav resultater: I 2013 ble det vraket hele 151 000 personbiler og lette varebiler. Dette er 28 prosent flere enn i 2012. Bare én gang tidligere, siden statistikken ble etablert i 1985, er flere biler tatt ut av trafikken. I 1996 ble det vraket 224 000 biler, i hovedsak som følge av en midlertidig heving av vrakpanten til 6 000 kroner.


Eldre biler enn i EU

Til tross for at 137 000 eldre personbiler ble tatt ut av trafikken i 2013, gikk ikke gjennomsnittsalderen på personbilparken ned. Den er fortsatt 10,5 år, slik den har vært de siste fire årene. Det er lite oppdatert internasjonal statistikk tilgjengelig for de andre europeiske landene, men i 2010 var gjennomsnittsalderen på personbilene i utvalgte EU-land 8,3 år.


Lette varebiler lever lenger

For de lette varebilene fortsatte gjennomsnittsalderen å øke og var ved utgangen av fjoråret 8,0 år, mot 7,8 år ett år tidligere. Gjennomsnittsalderen for denne kjøretøygruppen har økt gradvis de siste årene.


«Gammel Oppland»

Som i 2012 har Oppland landets eldste person- og varebilpark med henholdsvis 12,8 og 10,3 år. Yngst er bilene i Oslo med henholdsvis 8 og 4,6 år.


De gamle er fortsatt eldst

Personbilene som ble tatt ut av trafikken i 2013, var i gjennomsnitt 18,4 år gamle. Chevrolet, Volvo og Mercedes var de tre merkene som holdt ut lengst på de norske veiene. De var i gjennomsnitt 20 år eller eldre da de ble «pensjonert». Varebilene var i gjennomsnitt 15,4 år da de ble vraket.

 

Registrerte kjøretøy per 31. desember  
  2013 Endring i prosent  
2012 - 2013 2002 - 2012  
Personbiler 2 500 265 2,3 31,6  
Varebiler 434 636 2,4 68,4  
Kombinerte biler 34 232 -11,6 -64,1  
Lastebiler 79 437 -0,5 2,6  
Busser 17 584 -3,5 -48,4  
Traktorer 259 147 1,9 14,7  
Motorredskap 7 877 -0,3 -13,3  
Moped 176 087 0,7 34,9  
Lett motorsykkel 21 349 3,6 103,1  
Tung motorsykkel 140 474 3,1 67,0  
Beltemotorsykkel 76 401 3,9 46,4  
Hengere 1 232 562 3,5 61,9  

Kilde: Statistisk sentralbyrå