Du er her

El-traktoren like om hjørnet?

SVERIGE: Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) har gjort en forstudie som viser at en sjølkjørende, batteridrevet traktor kan ta seg av mange oppgaver på et gardsbruk.
Av Bo Hansen
Publisert 18.07.2016 12:45

Arbeidsoppgaver som sprøyting og radrensing, er to eksempler i gardssammenheng. I kommunal virksomhet kan grasklipping og gatefeiing være aktuelt.

Skulle lage hybrid-traktor

Målet med den ettårige studien til Oscar Lagnelöv ved JTI var opprinnelig å se på et konsept for en hybridtraktor som vekselvis var drevet av el og av en forbrenningsmotor. Dette for å få ned behovet for fossil energi i landbruket.

-Men vi fant ut at batteridrift rekker for en stor del av arbeidsoppgavene på et gardsbruk, forteller Oscar Lagnelöv.

En traktor i mellomklassen

Forstudien har munnet ut i designbeskrivelse av en liten, kompakt firehjulsstyrt traktor, kalt Jumbo, som kan utstyres med ulike typer redskap. I første rekke satser forskerne på en traktor i området 50-100 kW. Den skal være 90 prosent sjølkjørende og kan enten styres av en operatør i et kontrollrom eller av en fører på plass i traktoren.

Se en demonstrasjonsvideo av Jumbo.

Mye billigere i drift

Instituttet samarbeider både med Valtra, Atlas Copco, industridesignbyrået Lighthaus, SSAB og Ålö. Nå håper forskeren å ta ideen videre. Inntil videre vil det være nødvendig med en kombinasjon av el-drift og en forbrenningsmotor til de tyngste oppgavene på garden. Målet er å bygge en prototyp av Jumbo som ikke bare gir mindre negativ klimapåvirkning, men som også blir langt billigere i drift enn en dieselmotor. Utslippet fra en el-traktor blir bare 7,5 prosent av det en dieselmotor slipper ut og drivstoffkostnadene minsker med 95 prosent.

Døgnkontinuerlig drift

En el-traktor består av færre bevegelige deler, noe som skulle medføre mindre reparasjonskostnader, hevder Lagnelöv. Riktignok blir el-traktoren dyrere i innkjøp, men med sjølkjørende teknikk, skal det i teorien være mulig å kjøre døgnet rundt. Det betyr at behovet for personal avtar.

 

Nøkkelord