Du er her

Dyrker larver til fôr

Voss-bedriften Invertapro produserer mjølbille-larver som kan brukes både til dyrefôr og menneskemat.
Av Bo Hansen
Publisert 09.09.2019 13:12

Mjølbillelarvene fôres opp på ulike typer biologisk avfall og omdanner det til høyverdig protein. Ett kilo av de tørkede larvene inneholder 49 gram protein, det samme som for biff. For dette nybrottsarbeidet har bedriften mottatt Norges Vels Gründerpris for 2019.

Larver som fjørfe-fôr

Foreløpig foregår proteinproduksjonen i mindre skala på Voss, men målet er å få til en fullskala-fabrikk for produksjon av insekter. Insektproduksjon er i sterk utvikling internasjonalt.

- Det overordnede målet er å etablere insektproduksjon som en egen industri i Norge og få opp flere fabrikker for produksjon av fôringredienser til oppdrettsnæringen og fôr av larver til fjørfe, sa gründer og daglig leder av Invertapro, Alexander Solstad Ringheim, i sin takketale etter å ha mottatt prisen.

Fra avfall til protein

Her er juryens begrunnelse for å gi prisen til Invertapro: «Bedriften har søkelys på bærekraft i alle deler av verdikjeden, det handler om den effektive utnyttelsen av avfall til å produsere høyverdig protein, utviklingen av nye sirkulære verdikjeder til dyrefôr, menneskemat eller gjødsel og lønnsomhet og markedsarbeid med tanke på økonomisk bærekraft.»

Invertapro ble grunnlagt i 2015 og har i dag åtte ansatte.