Du er her

Dyrke tomater på månen og Mars?

Er det mulig å dyrke tomater i vektløs tilstand? Et satellitt-veksthus skal gi oss svaret i løpet av 2016.
Av Bo Hansen
Publisert 26.04.2014 12:45

Når satellitten snur seg rundt sin egen akse i lengderetningen, kan ulike typer av gravidasjon simuleres. Foto: DLR

Det tyske romforskningsinstituttet DLR og FAU-universitetet Erlangen i Nürnberg skal sende opp et satellittbasert veksthus fra Vandenbergbasen i California, skriver svenske ATL.


Alger og tomater på tur

Satellitten, som bærer navnet Eu:Cropis, består av en én meter høy sylinder som er én meter i diameter. Denne er delt opp i to seksjoner. I den ene er det et veksthus der minitomaten ”Micro-Tina” skal dyrkes. I den andre finnes det en tank der den encella algen Euglena gracilis skal holde hus. Algen er vanlig i ferskvann og kan ved store mengder misfarge vannet.


Skal sjekke tilveksten i vektløs tilstand

Å undersøke mulighetene for planteproduksjon er viktig å avklare før en begynner å tenke på å ”kolonisere” Mars og månen. Under det ett år lange eksperimentet skal satellitten simulere tyngdekraften på månen og på Mars. Dette for å se hvordan dette påvirker tilveksten.


Lar det seg gjennomføre?

-Noe av hensikten med forsøket er å undersøke om det er meningsfullt å dyrke planter i kompakte veksthus og om dette lar seg kombinere med luft-, vann og uringjenvinning, sier forsker Sebastian Strauch ved FAU.