Du er her

Detaljene skiller

Det er bruken som bestemmer hvilken laster du bør kjøpe. Bare noen få detaljer skiller de tre merkene som dominerer det norske markedet.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

Vi har testet Trima 3.50, Ålö Q 640 og Veto FX-2015. Tre volummodeller på det norske markedet godt tilpasset den norske gjennomsnittstraktoren. Danske Veto dekker omtrent en tiendepart av markedet, mens de to svenskene, Ålö og Trima, deler mesteparten broderlig.Frontlasterne ble montert på tre nesten identiske traktorer: Same Silver 90, Lamborghini Premium 950 og Hürlimann XT 909. Alle levert av Motokov Norge.

TestprogramAlle lasterne ble grundig testet. Først en dag i et grustak og deretter i forbindelse med flytting av paller på markplan, i tilhengerhøyde og i 2,80 meters høyde. Testsjåførene måtte koble redskapene sjøl, og de måtte også koble lasterne av og på traktorene. Alle prosedyrer ble gjort i tråd med instruksjonsbokas eller importørens anvisninger.

DempereSamtlige lasterne ble levert med dempere, og det ser ut til å være en god investering. I alle fall er det meget stor forskjell på å kjøre med demperen inn- og utkoblet. Utstyret skåner så vel laster som traktor og fører, og prisen på dette utstyret er ikke mer avskrekkende enn at mange vil se det som en god investering i et bedre arbeidsmiljø. Vi testet også en enkel og billig demper fra Tess. En slik uoriginal løsning kan være et godt alternativ dersom du har en eldre laster. Med tung last virker i alle fall denne demperen like godt som de originale demperne.

Motvekt bakI dempertesten ble det gjort forsøk på å kjøre uten belastning bak. Der kunne vi tydelig se hva vi også kan regne oss fram til, nemlig at du i uheldige situasjoner får all belastning på framakslingen. Ved passering av den ti centimeter høye dumpa svevde bakhjula, og det med en frontlast på 800 kilo. Alle frontlasterleverandørene understreker også dette, og anbefaler en motvekt på minst 800 kilo.

Brakettene
Etter ti arbeidstimer etterstrammet vi skruene som fester braketten til traktoren. Dette er absolutt nødvendig. På nye traktorer sitter en del av skruene slik plassert at du med fordel kan undersøke om forhandleren er villig til å gjøre jobben.Alle tre lasterfabrikantene leverer braketter av den nye typen, som er mer formsydd etter traktorkroppen enn det vi tidligere har vært vant med. Disse tillater blant annet større svingutslag.

Lasteren av traktorenNoe som overrasket oss, er hvor enkelt det er å koble lasterne av traktorene. Testsjåførene gjorde det på to og et halvt minutt. Sjøl om du regner med ytterligere fem minutter til å montere lasteren på traktoren igjen, må dette likevel kunne betraktes som meget bra sammenlignet med den tida du bruker på å koble trepunktsredskap. Så sant koblingen av hydraulikken går greit, er det ingen tunge tak, og følger du anvisningene i instruksjonsboka, er det heller ikke spesielt vanskelig. Derfor synes vi det er rart at norske bønder lar lasterne gro fast på traktorene.

Andre lastervarianterI så å si samme klasse som de testede lasterne, leverer Trima modellen 3.40 med kortere armer. Det kunne vært interessant å ha prøvd denne i grustaket. Ålö Q 650 har lange armer, som Trima 3.50, og de har også flere brede lastere i programmet sitt. Disse vil følgelig ha andre egenskaper enn den Ålö-lasteren som vi testet. Derfor kan vi ikke på bakgrunn av denne testen si hvilket merke som er best, men bare hvilken av de testede lasterne som er best egnet til forskjellige arbeidsoppgaver. Sjølsagt kan vi også si noe om de egenskapene som er felles for alle lasterne innen ett merkes serier.

Konklusjon
Trima 3.50 virker lite egnet til bruk i grustaket, men gir bedre sikt enn de to konkurrentene. På den annen side er konkurrentene mer allsidige. De tre testsjåførene ville alle valgt Ålö Q 640 hvis pris ikke spiller noen rolle, men både Trima og Veto følger hakk i hæl.Ifølge prislistene er Ålö 9000 kroner billigere enn Trima og omtrent like mye dyrere enn Veto. Om du skal kjøpe ny laster uavhengig av et traktorkjøp, vil derfor Veto stille sterkere i konkurransen og Trima tilsvarende dårligere.

 
    Testen bygger på et prosjektarbeid som Gunstein Dyrdal og Espen Aasvangen gjennomført. De to har nå avsluttet sine studier i landbruksteknikk på Høgskolen i Hedmark, avdeling Blæstad. Testen er utført med førsteamanuensis Kjell Mangerud som veileder.

Se også:

| | |