Du er her

Derfor ble vi bønder

De ville bli politi, veterinær, sykepleier og interørkonsulent, men de ble bønder. Les hvorfor.
Av Bo Hansen
Publisert 08.03.2017 10:44

Det er Fylkesmannen i Oppland som er flink til å time siste utgivelse av Fylkesnytt til Den Internasjonale Kvinnedagen med videoene av de fire kvinnelige bøndene med ulik produksjon og fra ulike steder i fylket.

Det er RULL som står bak videoene. Nei, det står ikke for å rull film, men for rekruttering, utvikling og likestilling i landbruket.

Her ser du filmene:

 

 

 

 

Faktaboks

RULL er et partnerskapsarbeid mellom Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag, Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune.

RULL er Oppland fylkeskommunes strategi for å realisere nasjonale mål for rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket.