Du er her

Dårligste kornavling på 37 år

I år var gjennomsnittsavlinga per dekar bare 303 kg for bygg og 313 kilo for havre. For hvete var tallet 364 kg per dekar. Du må tilbake til 1976 for å finne et dårligere kornår.
Av Bo Hansen
Publisert 25.11.2013 23:00

Ikke mange kornpenger å putte i pungen i år.

Den totale kornavlinga i 2013 er beregnet til 958 000 tonn. Dette er en nedgang på 12 prosent fra året før, som også var et svakt kornår, melder Statistisk sentralbyrå.


Dårligste år siden 1976

Foreløpige beregninger fra Norske Felleskjøp viser en tilgang på 199 000 tonn hvete, 480 000 tonn bygg, 214 000 tonn havre og 11 000 tonn rug i 2013. I tillegg kommer forventet forbruk av korn til leiemaling og såkorn på 54 000 tonn. Vi må helt tilbake til 1976 for å finne et år med lavere totalavling av korn enn i år.


… men arealet økte

Det totale hvetearealet gikk i år ned med nærmere 123 000 dekar til 547 000 dekar. Likevel økte arealet til dyrking av høsthvete med 72 000 dekar. Byggarealet økte med snaut 19 000 dekar til 1,58 millioner dekar, mens arealet av havre ble redusert med knappe 9 000 dekar til 684 000 dekar.


Kornbruka blir større

Ved søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 31. juli 2013 ble det registrert 11 500 bedrifter med korn- og oljevekster. Et gjennomsnitts kornbruk hadde 246 dekar korn i 2013, mot 235 dekar året før.

Korn. Avling. 1 000 tonn  
  2013 Prosent endring fra  
2012 - 2013 2008 - 2013  
Korn i alt 958,1 -11,7 -30,9  
Hvete 199,4 -27,4 -56,0  
Bygg 479,6 -16,3 -14,1  
Havre 213,6 -7,9 -34,8  
Rug og rughvete 11,4 132,7 -76,1  

Kilde: Statistisk sentralbyrå