Du er her

CT-skanner jordprøver

Vanligvis brukes CT-skanning for å avdekke sjukdom hos mennesker som på bildet, men Nibio-forskere skal bruke teknologien for å avdekke vanntransporten i jorda.
Av Bo Hansen
Publisert 10.06.2016 19:48

CT-metoden bruker røntgenstråler til å lage et tredimensjonalt snittbilde av porene og sprekkene i jorda. På den måten kan forskerne danne seg et bilde av hvor mye vann som infiltrerer og blir lagra i jorda, samt hvor mye vann som renner på overflata og ned gjennom jorda til drensrør og grunnvann. Teknologien gir forskerne en bedre mulighet til å undersøke og forstå jordstrukturen, slik at de kan gi bonden gode råd i ei tid med store klimatiske endringer.

Ei internasjonal forskergruppe med deltakere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og NMBU i Ås, SLU i Sverige og Rutgers University i USA skal blant annet CT-skanne et stort utvalg av jordprøver. Dette er en del av FRIPRO-prosjektet Soil Space, finansiert gjennom Forskingsrådet.

Opptil 250 jordprøver fra hele Norge skal samles inn og analyseres ved hjelp av CT-skanning. Dette er venta å bli verdens mest omfattende forsøk der CT-teknologien er brukt til skanning av jordprøver.

Les hele saken og se bilder hos Nibio