Du er her

Byggeboom i Norges nordligste fylke

TROMS: For tida er fire fjøs for ku med mjølkerobot under oppføring i fylket. Også saue-, geit- og grisebønder bygger nytt.
Av Bo Hansen
Publisert 24.11.2010 12:57

Tre av de fire fjøsene er tilknytta bestående driftsbygninger. Ved ett samdriftsfjøs er det nå installert to roboter. Ved to av fjøsene er det valgt underliggende flyterenner med spaltegolv i stedet for skrapekanaler. Det betyr at kyrne går på gummiert betongplank og ikke på golv der det også er blanding av gjødsel og urin.


Sau, gris og geit på offensiven også

Det bygges også mange sauefjøs i Troms, kan vi lese i siste utgave av Fylkesnytt. I ett av dem er det plass til 550 vinterfôra sauer. Også et nytt grisefjøs bygges for leveranse av smågris til andre bruk for videre oppfôring, noe som gir et verdifullt bidrag til bruk i kombinasjonsdrift som f.eks. sau. Geitfylket Troms har også flere moderne og store geitfjøs under oppføring.


Ikke nei i Innovasjon Norges munn

For 2010 har Innovasjon Norge innvilga stort sett alle tildelte BU-midler på ca. 15 mill. i tilskudd, noe som tilsvarer en byggeaktivitet/kostnadsverdi på ca. 80 millioner kroner