Du er her

Bok om norske kvinnebønder

Forfatteren Astrid Brekken (bildet) har skrevet bok basert på sine møter med 21 kvinnelige bønder fra hele landet.
Av Bo Hansen
Publisert 16.05.2013 07:00

Det er kvinneutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag som står bak bokutgivelsen. Timingen er ikke tilfeldig i og med at Norsk Bonde- og Småbrukarlag feirer 100 år i 2013 og at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett.  

Lederen av Småbrukarlaget, Merete Furuberg, har bidratt i boka. Det samme har medlem av internasjonalt utvalg i Småbrukarlaget, Ingeborg Tangeraas, og forsker Marit S. Haugen fra Bygdeforsking. Sistnevntes artikkel, «Fra bondekvinne til kvinnebonde», skildrer endringer i kvinnenes rolle arbeidsdeling og likestilling i norsk landbruk.

Er du i Oslo 5. juni skal du passe på å stikke innom Litteraturhuset i Wergelandsveien. Da er det nemlig boklansering og politikerdebatt om norske kvinnebønder fra kl. 12.00 til 15.00.