Du er her

Biogass fra gjødsel ikke lønnsom

Den største utfordringa med biogass fra husdyrgjødsel er at anleggskostnadene er høgere enn de potensielle inntektene, hevder en rapport fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel.
Av Bo Hansen
Publisert 16.07.2013 13:45

 

Biogass-anlegg krever høge investeringskostnader som ikke alltid er lette å forrente. Foto: colourbox.com

Rapporten, "Tilrettelegging av gårdsbasert biogassproduksjon i norske samdrifter", er skrevet med støtte fra Statens landbruksforvaltning. Myndighetenes mål er at innen 2020 skal 30 prosent av all husdyrgjødsel utnyttes i biogassanlegg. Det er en lang vei å gå for å oppnå dette, lyder konklusjonen i rapporten fra Selskap for Norges Vel.


Mye varme - lite strøm

-Dagens investeringsstøtte på 40 prosent er heller ikke nok for å gjøre biogass aktuell, sjøl for de største, norske mjølkeproduksjonsfjøsene. Bare en tredel av gassen omdannes til strøm. Resten blir varme. Mange gardsbruk har ikke behov for denne varmen, sier seniorrådgiver i Norges Vel, Tore Filbakk.

Derfor må biogassanlegg kombineres med virksomhet som krever har et jevnt varmebehov gjennom hele året.


Må spe på med avfall

Råstoffet til biogassproduksjon er avgjørende for lønnsomheta, hevder seniorrådgiveren. Har du mulighet til å blande in matavfall og slakteriavfall kan gevinsten bli noe bedre.

-Få samdrifter har denne muligheten, tilføyer han.


Bruk gassen til drivstoff

Rapporten konkluderer med at på sikt er det best å bruke biogass til drivstoff. Det skyldes at mesteparten av gassens energi da kan utnyttes.

- Foreløpig er bruk av biogass til drivstoff kun lønnsomt for større anlegg, men det foregår mye forskning som kan gjøre det lønnsomt også for mindre aktører i løpet av noen år, avslutter Filbakk.

 

"