Du er her

BG 7/05: Gjødsel

Les om utvalget av proffe fastgjødselspredere. Gardsanalyse fra mjølkebruk ytterst langs Sognefjorden. Mer om vannkraft og vindkraft, oksefjøs med fikse løsninger, skogsprodukter og gjødselmarkedet.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

Bedre Gardsdrifts sjuende i år har gjødsel som tema.

Gjødselforbruket økerEtter 20 år øker gjødselforbruket. Årsaken er gode kornavlinger og endret gjødselpraksis. Vi analyserer markedet, gir ti på topp-lista og kan fortelle at magnesium er det næringsemnet hvor forbruket øker mest.

Knust
- presist
Gløym vognene som legg bak seg eit to til fire meter breitt belte med store gjødselklumpar. Dagens fastgjødselvogner har gjerne spreie jamt og 20 meter breitt, og dei finknuser gjødsla. Bedre Gardsdrift fortel grundig om eigenskapar på proffe gjødselvogner, kva merke som er mest aktuelle, kor du får kjøpt desse, og kva du skal tenkje på om du leiger slikt utstyr.

Kutt og kastSveitsiske Gafner skil seg ganske mykje frå andre fastgjødselvogner. Den kappar gjødsla til småbitar store som pelletskorn, og kastar den langt ut på sida.

N-sensor og CCC-sprøytingDatastyring av sprøyting og gjødsling er på full fart inn i kornproduksjonen. Jarlsberg Hovedgard er av brukene med mest erfaring. Vi formidler også erfaringene med GPS på treskeren, samt andre elektroniske registreringssystemer.

Stripesprederen fornyer engaVåtsåing av grasfrø sammen med husdyrgjødsel fungerer utmerket så lenge du sår tidlig, satser på storfrøa arter og har nok fuktighet i enga.

Gardsanalyse: Klorar seg fast ved Sognefjorden
Frå naturen si side er det ikkje meininga at det skal vere enkelt å drive gard på Sognnes. Ingunn og Aslak vil likevel. No har dei kjøpt seg ein gard til.
Kommentaren til gardsanalysa har denne innleiinga:"Familien Sognnes er et eksempel på at det er mulig å skape seg en framtid som bonde i Norge sjøl når de naturgitte forholdene ikke er de beste."

Flere artikler:

Timer skal henrulleJonny Egil Høysveen er blitt realt glad i sin MF 35, med over 30 000 i arbeid.

Oksefjøs til 3,1 millSiri og Jon Lea i Hå satser med nytt oksefjøs, automatisk fôrrobot og egenprodusert strømaskin.

Orkel tester hjemmemarkedet for MP 2000Nå vil Orkel sjekke om ei finstoffpresse til 1,5 millioner kroner har livets rett også på det norske entreprenørmarkedet. Maskina presser og pakker silomais, krosset korn, fullfôr, flis, spon og diverse avfall til rundballer.

Nyheter fra Elmia WoodI forrige nummer presenterte vi mye nytt fra verdens største skogbruksutstilling, men vi har mer på lager. Vi nevner enorme flishoggere, ny eksosbrems på Valtra, nytt hogstprinsipp med førerløs hogstmaskin, henger tar tømmeret på tvers, og både jernhest og naturlig hest med kran.

Lønnsom vindmølleDet har på mange måter stormet rund Erling Luseter og hans vindmølleprosjekt på garden i Heidal. Nå sikres imidlertid familien lys og varme fra vinden, og overskuddstrøm blir solgt.

Nok vann til småkraftverk? Det hydrologiske grunnlaget er svært viktig når du planlegger småkraftverk. Kort sagt betyr dette at du må skaffe deg best mulige opplysninger om vannmengdene før du bygger. De første grove analysene kan du gjøre selv.

Formidler salg av bruktmaskinerTrondheimsfirmaet PlusTech AS er etter tre års drift godt etablert som maskinmekler. Etterspørselen er stor, så utfordringa er å skaffe nok bruktmaskiner. Firmaets oppgave er å kople kjøpere og selgere.

Gardstunet ble omgjort til GråtasstunetTom Eide i Vestfold vurderte å legge om fra korn til golf da han overtok, men i stedet ble garden fast boltreplass for barnefavoritten Gråtass. Hver forestilling det første året har samlet i snitt 930 tilskuere, og gardsdrifta er bevart.

VeteranenLanz Bulldog D 1616

Leder: Straff som svir
For sein levering av søknader om produksjonstilskot er ei alvorleg synd, meiner Statens landbruksforvalting. Er det rett at Staten får ture fram som han vil, og stille krav berre ein veg?

- Småsmart
- Produkter- Notiser

Bedre Gardsdrift nr 7/05 ble postlagt 22. september.