Du er her

BG 5/02: Korn og åker

I nr. 5 kan du lese om seks tiltak for bedre potetkvalitet, økologisk satsing fra storgard, eget traktormuseum, betongskader i gjødselkummer, kamp om agenturer og Agrimark 2002. Fyldig tema: Korn og åker.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00


Kamp om agenturer

Flere av de største maskinimportørene kjemper hardt om de mest attraktive agenturene. LMB har blant annet sikret seg eneimport av maskiner fra Kongskilde. Det innebærer at Eikmaskin mister Øverum mens Lena Maskin taper Juko-agenturet. Samtidig mister Terra og FK-Rogaland rettighetene til Nordsten.Felleskjøpet har på sin side sikret seg eneavtale med Kverneland i Norge. Det skjer på bekostning av A-K maskiner.


Dansk utstilling helt på jordet

Hvorfor skal alle maskiner stilles ut i sterile utstillingshaller midt inne i de største byene, spør arrangørene av Agrimark 2002 i Danmark. De har gått motsatt vei og lansert en maskinutstilling der redskaper og traktorer får vise hva de duger til ute på jordet.I mai i år var det andre gangen utstillingen ble arrangert, og i løpet av noen hektiske dager ble over 1000 mål pløyd og harvet med 6000 bønder som tilskuere.


Lastebileierne gir seg ikke

Lastebilnæringen fortsetter sin intense kamp for å presse traktorene ut fra offentlig vei. Det viser høringsrunden om førerkortforskrifter som nylig er avsluttet. Norges Lastebileier-Forbund ønsker enda strengere krav enn det Vegdirektoratet har foreslått. De foreslår et totalforbud mot traktorer som går fortere enn 40 km/h og krever at de nye forskriftene får tilbakevirkende kraft slik at forbudet også skal gjelde traktorer som allerede er i bruk.Bondeorganisasjonene tar på sin side avstand både fra forslaget til nye forskrifter og Lastebileierforbundet, og foreslår en vektgrense på 35 tonn.


Gardsanalyse: Satser for framtida

Arne Goplen fra Nord-Torpa satser. Driftsbygningen er utbygd to ganger, og maskinparken er kraftig fornyet. Familien opplever økonomien som akseptabel, men det kreves solid arbeidsinnsats. Langsiktig planlegging er stikkordet for drifta.


Betongskader: Glem ikke kummen

Dårlig betong i gjødselkjellere er de fleste klar over. Men heller ikke frittstående gjødselkummer varer evig.


Tema: Korn og åker:

- Oljevekster mest lønnsomt: Det er klart mest lønnsomt å dyrke oljevekster. Byggdyrking i Trøndelag kan også lønne seg. For øvrig er det liten forskjell i lønnsomhet mellom ulike kornslag.
- Større våronnmaskiner, enklere jordarbeiding: Det er store endringer i det norske jordbruket. Våronnmaskinene blir stadig større, og det er snart umulig å selge traktorredskap som passer traktorer under 80 hk.
- Viktigst å kunne vente: Lars Röhnebæk i Ullensaker dyrker korn med fangvekster uten plog. I vinter lå alt areal i stubb.
- Storgard satser økologisk: I fjor leste Odd Wøyen i Bedre Gardsdrift om en ny såmaskin som sår korn i kløvereng. I år sådde han selv med en slik maskin.
- Høsthvete uten plog: Håkon Huseby og Ragnar Kirkeby på Ås driver 1690 mål jord med ei såmaskin, ei halv sprøyte og en halv kunstgjødselspreder.
- Seks tiltak for bedre potetkvalitet: Den svenske professoren Kjell Larsson har satt opp seks punkter som skal gi bedre kvalitet på potetene.
- Våronnmaskina som ble borte: Har du fulgt med i norske landbrukstidsskrifter noen år, kjenner du sikkert navnet Blæstaddirekten. En direktesåmaskin for korn med gode resultater. Nå er det stille. Hva har skjedd?- Bruk lav dose i havre: Moddus ble godkjent som plantevernmiddel i 1998, men etter sesongen strøk produsenten bruk i havre fra etiketten.

Bedre Gardsdrift nr. 5 2002 ble postlagt 20. juni.