Du er her

Banebrytende bønder tjener minst

Innovative, risikovillige og proaktive bønder gjør det dårligere økonomisk enn sine mer forsiktige og konservative kolleger. Dette til tross for at myndigheter oppfordrer til mer entreprenørskap i landbruket, hevder NILF-forskerne Asbjørn Veidal og Ola Flaten.
Av Bo Hansen
Publisert 24.02.2015 11:00

Vi har visst det fra før, men nå har vi fått det bekreftet fra forskerne: Det koster å gå i bresjen når det gjelder nyskapning i landbruket.

De to forskerne har koplet regnskapsdata fra 400 bruk som deltar i driftsgranskingene med en spørreundersøkelse hvor de samme brukerne har fortalt om sine holdninger til entreprenørskap og nyskaping. Veidal og Flaten har deretter sett på sammenhengen mellom nyskaping, lønnsomhet og trivsel hos bønder med ulikt omfang av tilleggsnæringer og med ulik beliggenhet


Innovative bønder mest fornøyd

Studien viser at nyskapende bønder har svakere lønnsomhet enn sine mer konservative kolleger, stikk i strid med tidligere funn i andre næringer om at bedrifter tjener på å være nyskapende. De mer nyskapende bøndene trivdes imidlertid best med livet som bonde.


Tjener mer, sitter igjen med mindre

De som drev med tilleggsnæringer tjente mer enn andre bønder, men den negative sammenhengen mellom nyskaping og lønnsomhet ble forsterket jo mer tilleggsnæringene betydde. Forfatterne fant ingen sammenhenger mellom beliggenhet (sentral eller usentral), nyskaping og lønnsomhet.


Effektivitet framfor nyskaping

Oppdagelsen til forskerne betyr at bønder bør være forsiktige med å satse strategisk på høy grad av innovasjon, risikovilje og proaktivitet for å bedre lønnsomheten. Snarere enn å bli mer nyskapende, kan lønnsomhet og konkurransekraft styrkes ved å produsere mer effektivt, for eksempel ved å forbedre driftslederegenskaper.