Du er her

Avvikling kan være smittsomt

Kan avvikling av nabogarden starte en snøballeffekt lokalt som drar med seg andre bønder? Det kan synes å være tilfelle, skal vi tro forsker Oddveig Storstad.
Av Sesselja Bigseth
Publisert 09.02.2015 11:45

Gammel låve. Illustrasjonsfoto: Sesselja Bigseth

Storstad er seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Hun har sett på data fraTrender i norsk landbruk 2014og mener å se at nedleggelser har en normoppløsende effekt som gjør det enklere for andre bønder å legge ned driften.

Noen velger å utvide– Det blir på en måte lov eller akseptabelt å slutte som bonde, sier Storstad i foredraget hun holdt på Bioforskkonferansen.

Det er dog ikke gitt at det vil være sånn i alle tilfeller. For noen vil en avvikling i nabolaget bety at det åpner seg muligheter for å utvide egen drift. I følge Storstad er det helst de yngre bøndene som ser disse mulighetene, og da særlig de som allerede har vurdert å utvide egen produksjon.

Fagmiljøet svekkesImidlertid viser datamaterialet at det først og fremst er de negative sidene som får dominere. Selv om økonomiske bekymringer og manglende framtidstro påvirker bøndenes tanker om å legge ned drifta, har også det nabobønder gjør en stor betydning for hva den enkelte bonde velger å gjøre.

– De opplever at det landbruksfaglige miljøet svekkes og at de får færre kolleger å omgås. Det blir mer sosialt akseptert å legge ned driften når nabobønder slutter. De blir sågar triste og deprimerte, og en stor andel oppgir også at når nabobønder legger ned, har det ført til at de selv har fått mer lyst til å legge ned drifta, forklarer Storstad.