Du er her

Avløpsslam proppfull med plast?

Svenske og norske forskere hevder det er like mye mikroplast på jordene som i havet. Avløpsslam er synderen.
Av Bo Hansen
Publisert 07.11.2017 11:22

Hvert år havner det like mye mikroplast på europeiske og nordamerikanske jorder som det er i havet, viser en studie gjort av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Mikroplasten havner på jordene når avløpsslammet brukes som jordforbedringsmiddel. Hvordan plasten påvirker livet i jordet er ennå ukjent, noe som uroer forskerne skriver Sveriges lantbruksuniversitet, som forøvrig fyller 40 år i år.

Plast farligere enn tungmetaller?

Slam er et restprodukt når du renser avløpsvann og inneholder verdifulle næringsstoffer som brukes til gjødsel i landbruket. Et regelverk regulerer bruken og spredning av slam. Til nå har myndighetene vært opptatt av at innholdet av tungmetaller i slammet ikke overstiger fastsatte grenser. Men innholdet av mikroplast omfattes ikke av et tilsvarende regelverk.

-Renseverkene tar imot store mengder mikroplast fra husholdninger, industrier og overflatevann fra tettbebyggelse. Mesteparten av denne mikroplasten akkumuleres i avløpsslammet, og kan etterpå havne på jordene når slammet spres der, sier SLU-forsker Martyn Futter.

I Sverige spres 25 prosent av alt slammet som blir igjen når avløpsvann renses, på jordene.

Hvor blir det av plasten?

Det som bekymrer forskerne ar at finnes lite kunnskap om hvor lenge mikroplasten blir værende i jorda og om den spres videre til vassdrag og hav. Man vet også lite om hvordan plasten påvirker dyra, produktiviteten til dyrka mark og endelig: Påvirker den matvaresikkerheten?

Forskerne antyder at hvert år overføres mellom 110 000 og 730 000 tonn mikroplast til jorder i Europa og i Nord-Amerika. Det er samme mengde som det totalt finnes i havet.

Bedre føre vâr, enn etter snar

-Kanskje er det ikke noe stort problem om mikroplasten havner på jordene, men vi bør få avklart det raskest mulig, slik at vi ikke oppdager om 20 år: Joda, det var et problem, avslutter Martyn Futter.

Foreløpig har studien basert seg på data fra renseverk. Neste skritt blir å forta feltstudier i maken for å avdekke hvor mye mikroplast det egentlig finnes i jorda.

 

Nøkkelord