Du er her

Antall jordbruksbedrifter i nord er halvert

I løpet av de siste sytten årene har halvparten av jordbruksbedriftene i Troms og Finnmark blitt borte.
Av Sesselja Bigseth
Publisert 15.12.2017 10:04

I Troms har nedgangen vært på 55 prosent og i Finnmark 52 prosent. Dette er den største prosentvise nedgangen i hele landet i perioden 1999-2016. Av 428 kommuner var det i fjor åtte kommuner hvor det ikke var registrert jordbruksbedrift i det hele tatt, hovedsakelig i Troms og Finnmark.

Selv om Troms og Finnmark har hatt størst prosentvise nedgang, er det Hedmark og Oppland som har hatt den største nedgangen målt i antall jordbruksbedrifter. I Hedmark ble det 2700 færre bruk i perioden 1999-2016, mens det i Oppland ble 2500 færre bruk.

Det viser tall fra rapporten Jordbruk og miljø 2017 fra Statistisk sentralbyrå.

Nøkkelord