Du er her

Alle øker i antall – bortsett fra landbruksbygg

Bygningsmassen i Norge vokste med over 32 000 bygninger i 2014. Alle kategorier bygninger økte. Eneste unntak var landbruksbygg.
Av Bo Hansen
Publisert 10.03.2015 20:15

Over 400 norsk kommuner opplevde netto bygningsvekst det siste året. Foto: colourbox.com

Det er kanskje ikke overraskende at landbruksbygg også sist år var den eneste større gruppen bygninger som har hatt netto nedgang på landsbasis. Det er særlig antall våningshus og driftsbygninger som minker, skriver Statistisk sentralbyrå.


Laveste vekst siden 1997

Per 1. januar 2015 var det registrert nær 4,1 millioner bygninger i Norge. Bygningsmassen økte netto med nesten 0,8 prosent i 2014. Dette er den laveste veksten siden starten av statistikken i 1997.


Flere bygninger i over 400 kommuner

Nettoøkningen i bygningsmassen for hele landet var over 32 000 bygninger i 2014. Over halvparten av veksten skyldes flere garasjer. 406 kommuner hadde økning i antall bygninger.


Noen bygninger kommer – andre forsvinner

Endringer i bygningsmassen skyldes både nybygg, rivning og endret bygningsbruk. Drøyt 13 500 bygninger fikk endret bygningstype i 2014. Vel 52 800 bygninger som var registrert per 1.1.2015 fantes ikke per 1.1.2014. Omvendt var det om lag 20 700 bygninger registrert per 1.1.2014 som ikke lenger eksisterte per 1.1.2015.

Eksisterende bygningsmasse, etter bygningstype"
  2011 2015 2011 - 2015
I alt 3 938 410 4 085 834 147 424
Boligbygg 1 466 389 1 511 805 45 416
Andre bygg enn boligbygg 2 472 021 2 574 029 102 008
       
Boligbygg      
Enebolig 1 132 815 1 153 949 21 134
Tomannsbolig 150 017 158 888 8 871
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 145 163 157 011 11 848
Boligblokk 33 962 37 089 3 127
Bygning for bofellesskap 4 432 4 868 436
       
Andre bygg enn boligbygg      
Fritidsbygg, boliggarasje mv. 1 725 452 1 822 770 97 318
Av dette:      
Hytter, sommerhus o.l. 405 883 419 246 13 363
Helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig 32 374 32 559 185
Industri- og lagerbygning 100 766 106 531 5 765
Fiskeri- og landbruksbygning 509 557 504 933 -4 624
Kontor- og forretningsbygning 38 487 38 950 463
Samferdsels- og kommunikasjonsbygning 10 197 11 227 1 030
Hotell- og restaurantbygning 30 969 31 442 473
Undervisnings-, kultur- og forskningsbygning 46 299 47 589 1 290
Helsebygning 5 531 5 664 133
Fengsels-, beredskapsbygning mv. 4 763 4 863 100

Kilde: Statistisk sentralbyrå