Du er her

Akershus Traktor får ny eier

BR Industrier AS fra Sandnes eier allerede sju Eiksentre i Sør-Norge. Nå kjøper de seg også inn i Akershus Traktor, og blir en av de største landbruksmaskinforhandlerne i Norge.
Av Håkon Bjerke
Publisert 28.10.2016 13:02

BR Industrier AS (BRI) har inngått en intensjonsavtale om langsiktig samarbeid med svenske Lantmännen Maskin. Avtalen innebærer at BRI kjøper 50% av aksjene i Akershus Traktor AS. Lantmännen har de siste årene eid 100% av aksjene i Akershus Traktor. Den endelige avtalen vil tre i kraft i løpet av 4. kvartal 2016, med forbehold om godkjenning fra konkurransetilsynet.

BRI eier fra før Jæren Traktorsenter, som driver Eiksentre på Klepp, Varhaug, Lyngdal, Hægeland, Rykene, Furnes og Elverum.  Akershus Traktor har 10 avdelinger, på Jessheim, Hamar, Hønefoss, Mjøndalen, Vinstra, Verdal, Fosen, Stjørdal, Klett og Troms. Til sammen får de to selskapene, Jæren Traktorsenter og Akershus Traktor, over 180 ansatte, og en omsetning på over en milliard kroner.

Konsernet BR Industrier driver også innen mekanisk industri, oljeservice og elektro/ automasjon. De har fra før 1100 ansatte og en omsetning på to milliarder kroner.

Det startet med traktorverksted

Konsernsjef i BRI, Bjørn Rygg, sier at landbruk og landbruksmaskiner alltid har vært en grunnstein i hans virksomheter. Han er oppvokst på gård, og den første virksomheten var et landbruksmaskinverksted som han startet i 1985. Verkstedet gikk etter hvert over til oljerelatert virksomhet, men Bjørn har alltid hatt en brennende interesse for landbruk og landbruksmaskiner. Ettersom Massey Ferguson var favorittraktoren i barndommen, var båndene sterke til dette traktormerket. I 2003 kjøpte Bjørn derfor sitt første Eiksenter på Klepp, og like etterpå kjøpte han det tilknyttede Eiksenteret på Varhaug. Ekspansjonen med oppkjøp av Eiksentre fortsatte fra Jæren helt til Hamar og Elverum på Østlandet.

Langsiktig satsing

– Sammen med Akershus Traktor vil vi sørge for at bøndene er sikret et topp tilbud gjennom hele verdikjeden, fra salg til reservedeler og service, sier Bjørn Rygg. Fra konsernets side, og som medeiere, har Vidar Haukalid, Ola Frang Wetten og Øystein Røyneberg vært viktige pådrivere for å få til den langsiktige og strategiske posisjoneringen som nå finner sted, sier han videre. Arnt Sigve Undheim, som var daglig leder i Bjørn Ryggs Eiksentre de første åra, vil nå bli leder for hele landbruksmaskindivisjonen i BRI.

Styrker Akershus Traktor

– Å få BRI inn på eiersiden betyr at vi vil styrke vår posisjon. BRI er kjent som en langsiktig aktør i denne bransjen, og det er viktig sier Ole Hveem, daglig leder i Akershus Traktor AS. Ole har for øvrig vært med i Akershus Traktor helt siden starten i 1988. Flere kolleger fra det konkursrammede landbruksmaskinfirmaet AS Edv. Bjørnrud begynte da i beskjeden skala i et enkelt gårdsverksted ved Kløfta. –Vi gjorde det nærmest som en nødløsning både for oss selv og kundekretsen, men den gangen forestilte vi oss nok ikke at vi skulle vokse oss så store, sier Ole Hveem.

Positivt for Eikmaskin

Administrerende direktør i Eikmaskin AS, Trond Kjempekjenn, ser også positivt på at BRI går inn i Akershus Traktor.

–Eikmaskin er fra 1. oktober ansvarlig for import av Fendt, Massey Ferguson og Valtra. Spesielt for Fendt treskere og Valtra vil Akershus Traktor være en viktig brikke, og det er en styrke å ha BRI som en langsiktig eier av både Jæren Traktorsenter og Akershus Traktor, sier han.

Ikke sammenslåinger

Alle partene er klare på at kortene ikke skal blandes. De skal ikke slå sammen Akershus Traktor-avdelinger og Eiksentre. Akershus Traktor skal fortsatt være en rendyrket Valtra traktorforhandler.

–Agco som eier både Fendt, Massey Ferguson og Valtra, tillater ikke at alle tre traktormerkene selges i samme butikken. De krever at Massey Ferguson holdes adskilt i egne lokaler, sier Bjørn Rygg. I enkelte geografiske områder har Agco godtatt en felles forhandler for alle tre merkene, men da må lokalet deles i en MF-del og en Valtra/Fendt-del.  –Vi har lenge hatt en intensjon om å vokse og bli større, og da må vi ta vare på de etablerte Akershus Traktor-avdelingene og deres kundekrets. Jeg husker godt fra barneskolen at vi gutta sloss i friminuttene om hvilken traktor som var den beste, så jeg er fullt klar over at lojaliteten til traktormerket og til forhandleren er svært sterk blant bønder, sier Bjørn.

Knutepunkt på Hamar

I 2014 kjøpte Jæren Traktorsenter Norsvin-anlegget på Hamar, der blant annet rånestasjonen holder til.
– Når Norsvin flytter, er det naturlig at denne gården blir et knutepunkt for vår landbruksvirksomhet. Der har vi planer om å utvikle Hedmarken Landbrukspark, med muligheter for blant annet prøvekjøring og testing av maskiner, sier Bjørn Rygg.


Foran traktoren, fra venstre: Arnt Sigve Undheim, BRI, og Ole Hveem, Akershus Traktor.
I førersetet sitter konsernsjef i BRI, Bjørn Rygg.