Du er her

Advarsel før onnene

Maskinulykker på engelske garder førte sist år til forsikringsutbetalinger på over 600 millioner kroner. Nå gir forsikringsbransjen enkle råd for å arbeide og kjøre tryggere. 
Av Jogeir M. Agjeld
Publisert 27.05.2010 14:43

Tresking er en typisk arbeidsoperasjon med mange ulykker. Ballepressing er muligens verstingen i grasområdene.

Mange av ulykkene kunne enkelt vært unngått, sier Ian Jewitt i selskapet NFU Mutal til Farmers Weekly. – Særlig innhøstingen medfører tidvis et voldsomt stress for mannskaper og maskiner. Har du en gjennomtenkt holdning til sikkerhet, ser vi tydelig at du mye lettere unngår ulykker som kan føre til død eller alvorlig skade, og du slipper også unna maskinskader som er til stort heft i drifta og som påfører forsikringsselskapet dyre utbetalinger, poengterer Jewitt. I og med at det er forsikringspremien som dekker selskapets utbetalinger, betyr dette enkelt og greit at ingen har med å tjene på færre ulykker enn bondestanden sjøl. Her er tips fra forsikringsbransjen i England for å unngå problemer:


Sjekk før onna

- Gå grundig gjennom maskinene for korrosjon og skader som kan ha oppstått under lagring, eksempelvis musegnag. Hold nøye øye med maskina de første minuttene den er i gang. Vær særlig oppmerksom på overoppheting og elektrisk kortslutning, noe som fort kan føre til brann.
- Sjekk traktorer og tilhengere, at de er i forsvarlig og forskriftsmessig stand.
- Sjekk brannslukkeren på skurtreskeren og på eventuell annen redskap. Alle som bruker maskinene bør ha opplæring i bruk av brannslukker. - Sjekk at tilkomstveger ikke er skjult av trær som har vokst seg store siden forrige sesong. Vær særlig oppmerksom der du skal inn eller ut av annen veg.


Under onna

- Fjern regelmessig støv og agner.
- Stopp maskina om temperaturmålerne kommer unormalt høyt, eller om et lager går varmt.
- Sørg for å stoppe motoren når du skal gjøre ren maskina, utføre tilsyn eller fjerne blokkeringer.
- Vær oppmerksom på kraft- og telefonledinger. Disse kan ha seget litt ned fra i fjor, og dermed være så lavt i år at du ikke kommer under.
- Driver du innhøsting under svært tørre forhold, kan det være et godt tips å ha sprøyte og gjødselvogn stående oppfylt med vann, og helst også tilkoplet en traktor.
- Hold barn unna områdene du jobber i. Avtal på forhånd hvor det er lov å gå. - Kontroller at stiger, plattformer og tilsvarende er i trygg stand.