Du er her

63 sorter kastet på historiens skraphaug

Mattilsynet har fjernet 63 jord- og hagebruksvekster fra den offisielle, norske sortslista.
Av Bo Hansen
Publisert 26.02.2015 13:00

Korn i solnedgang: 17 sorter korn er strøket fra den offisielle sortslista.

Det dreier seg om 17 sorter av korn, 21 sorter av gras, kløver og andre fôrvekster, samt 25 sorter av prydplanter. Årsaken er at det ikke lenger blir produsert frø eller formeringsmateriale av disse sortene.


Godkjenningen varer i 10 år

Som hovedregel er det kun tillatt å omsette såvare av plantesorter som er oppført på norsk offisiell sortsliste eller EUs felles sortsliste.

Det er Mattilsynet som behandler søknader om godkjenning av plantesorter for opptak på lista. Målet er å bidra til at sorter som markedsføres i Norge er best mulig tilpasset norske forhold.

Godkjenningen er gyldig i 10 år etter godkjenningen ble gitt og kan fornyes.


103 fikk fornyet tillit

Fram til nå har man ikke tatt så nøye på regelverket om at godkjenninga skal fornyes etter 10 år. Derfor sto mange gamle sorter fortsatt på lista, uten at disse var i omløp. I 2014 tok Mattilsynet tak i dette og sendte ut et varselbrev til alle ansvarlige vedlikeholdere av sorter som hadde vært oppført på sortslista i mer enn 10 år. Ansvarlige vedlikeholdere, som ønsket at deres sorter fremdeles skulle være oppført på sortslista, måtte sende en begrunnet søknad om fornyelse av godkjenningen.

Resultatet ble at 103 sorter fikk fornyet tillit i nye 10 år. Blant disse mange gamle sorter.

Under ser du de 63 sortene som er strøket fra lista:

Oversikt over sorter som er tatt ut av sortslista 2014"  
       
Art (norsk) Sortsnavn Botanisk navn (art)  
BETLEHEMSKLOKKE Eva Campanula isophylla Moretti 01.01.1987
BETLEHEMSKLOKKE Hvit Campanula isophylla Moretti 01.01.1979
BETLEHEMSKLOKKE Hege Campanula isophylla Moretti 01.01.1991
BLADFAKS Kesto Bromus inermis Leyss. 28.02.1989
BYGG Frisco Hordeum vulgare L. 31.03.2005
BYGG Arve Hordeum vulgare L. 06.03.1990
BYGG Sunnita Hordeum vulgare L. 02.09.1992
BYGG Kinnan Hordeum vulgare L. 25.04.1991
BYGG Bond Hordeum vulgare L. 14.03.2003
BYGG Fager Hordeum vulgare L. 13.03.2000
BYGG Gaute Hordeum vulgare L. 13.03.2000
BYGG Ven Hordeum vulgare L. 12.03.1999
BYGG Olsok Hordeum vulgare L. 14.03.1994
BYGG Thule Hordeum vulgare L. 18.02.1993
DOGGPIL Elverum Salix daphnoides Vill. 01.01.1988
ENGKVEIN Boral Agrostis capillaris L. 22.11.1978
ENGRAPP Bartender Poa pratensis L. 13.08.2004
ENGRAPP Ryss Poa pratensis L. 03.05.1990
ENGRAPP Lavang Poa pratensis L. 02.03.1983
ENGRAPP Julia Poa pratensis L. 03.05.1990
ENGRAPP Haga Poa pratensis L. 02.03.1983
ENGRAPP Amason Poa pratensis L. 28.02.1989
ENGSVINGEL Salten Festuca pratensis Huds. 01.01.1974
FARGEGINST Gulltopp Genista tinctoria L. 15.01.1999
FÔRBETE Korsroe Pajbjerg Beta vulgaris L. 01.01.1955
FORERT Delta Pisum sativum L. 13.03.1998
HAVRE Biri Avena sativa L. 09.07.1997
HUNDEGRAS Hattfjelldal Dactylis glomerata L. 01.01.1976
HUNDEGRAS Apelsvoll Dactylis glomerata L. 05.02.1981
HVETE Tjalve Triticum aestivum L. 13.05.1987
HVETE Portal Triticum aestivum L. 22.06.1993
HVETE Polkka Triticum aestivum L. 21.02.1992
HVETE Kosack Triticum aestivum L. 12.03.1999
HVETE Brakar Triticum aestivum L. 01.03.1996
HVITGRAN Ove Picea glauca (Moench) Voss 01.01.1988
KJEMPEPOPPEL Yukon Populus L. 01.01.1988
KJEMPEPOPPEL Tripo Populus L. 01.01.1988
KNOLLBEGONIA Märtha Begonia x tuberhybrida Voss 01.01.1987
KNOLLBEGONIA La Madelone Begonia x tuberhybrida Voss 01.01.1987
KNOLLBEGONIA Karelsk Jomfru rød Begonia x tuberhybrida Voss 01.01.1992
KNOLLBEGONIA Karelsk Jomfru gul Begonia x tuberhybrida Voss 01.01.1987
KNOLLBEGONIA Karelsk Jomfru Begonia x tuberhybrida Voss 01.01.1987
NEPER Foll Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. 01.01.1964
PELARGONIUM Palais Pelargonium L'Hér. ex Ait. 01.01.1990
PELARGONIUM Hema Pelargonium L'Hér. ex Ait. 23.03.1994
PELARGONIUM Guido Pelargonium L'Hér. ex Ait. 23.03.1994
PELARGONIUM Greco Pelargonium L'Hér. ex Ait. 23.03.1994
PELARGONIUM Felix Pelargonium L'Hér. ex Ait. 01.01.1993
PELARGONIUM Esprit Pelargonium L'Hér. ex Ait. 01.01.1992
PELARGONIUM Decora rød Pelargonium L'Hér. ex Ait. 01.01.1985
PELARGONIUM Decora rosa Pelargonium L'Hér. ex Ait. 01.01.1985
PELARGONIUM Decora lilla Pelargonium L'Hér. ex Ait. 01.01.1985
PELARGONIUM Arcona Pelargonium L'Hér. ex Ait. 01.01.1993
PELARGONIUM Sibyll Holmes Pelargonium L'Hér. ex Ait. 01.01.1987
RAIGRAS, ENGELSK Mondial Lolium perenne L. 03.05.1990
RAIGRAS, ITALIENSK Bargrosso Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart 14.08.2006
RAIGRAS, WESTERWOLDSK Barspectra Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm. 05.03.2002
RUG Picasso Secale cereale L.  
RØDKLØVER Lone Trifolium pratense L.  
RØDKLØVER Nordi Trifolium pratense L.  
RØDKLØVER Kolpo Trifolium pratense L.  
RØDSVINGEL Frida Festuca rubra L.  
STJERNEKLOKKE Blå Campanula poscharskyana Degen