Du er her

2012: Lavere omsetning i skogbruket

Bruttoproduktet for skogbruket og tjenester tilknytta skogbruket var 4,6 milliarder kroner i 2012. Det er en nedgang på 13 prosent fra året før.
Av Bo Hansen
Publisert 28.11.2013 12:00

Nedgangen i bruttoprodukt skyldes hovedsakelig redusert tømmerpris i 2012. I alt ble det produsert skogprodukter og tjenester til en verdi av 7,4 milliarder kroner, melder Statistisk sentralbyrå. Tømmer for salg og eget bruk er den største enkeltposten i regnskapet, og verdien av dette virket beløp seg til 2,9 milliarder kroner i 2012, som er en nedgang på om lag 200 millioner fra 2011.


Ved i vekst

Verdien av virke til ved er beregnet til 1 milliard kroner. Dette innebærer en oppgang på 100 millioner fra året før. Det skyldes at vedforbruket økte med 10 prosent i 2012. Næringene med tilknytning til skogbruket leverte varer og tjenester for drøyt 1,7 milliarder kroner i 2012.

 

Totalregnskapet for skogbruket og tjenester tilknyttet skogbruket  
  Millioner kroner Millioner kroner Endring i prosent  
2011 2012 2011 - 2012  
Produksjon i skogbruket 7 950 7 350 -7,5  
Produktinnsats i skogbruket 2 647 2 756 4,1  
Bruttoprodukt i skogbruket 5 304 4 594 -13,4  
¬ Driftsresultat i skogbruket 3 347 2 502 -25,2  

Kilde: Statistisk sentralbyrå