Du er her

«Portforbudet» for fjørfe utvides

I frykt for fugleinfluensa har Mattilsynet utvidet portforbud-forskriften til også å gjelde Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag.
Av Bo Hansen
Publisert 31.03.2017 15:00

Trekkfugler fra områder med utbrudd av høypatogen fugleinfluensa er på veg nordover mot Norge. For å beskytte fjørfe og fugler i fangenskap mot fugleinfluensa, er det innført en rekke tiltak for å hindre direkte eller indirekte kontakt mellom ville og tamme fugler i et definert høyrisiko-område. Etter dagens endring omfatter dette området: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Hindre nærkontakt mellom tam og vill fugl

I følge forskriften skal fjørfe eller andre fugler i fangenskap enten holdes innendørs eller utendørs i innhegnet område med tett tak. Det stilles krav til at drikkevann til dyrene skal være behandlet og at fôret ikke skal komme i kontakt med villfugl. Videre er det forbud mot dyreansamlinger og registreringsplikt for fjørfehold. I særskilte tilfeller kan det søkes Mattilsynet om dispensasjon fra bestemmelsene. Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker, men den er dødelig for både ville og tamme fugler, skriver Mattilsynet på sine hjemmesider.

Vil ta prøver av død villfugl

Nord-Trøndelag, Rogaland, Østlandet og Oslofjord-området er mest sannsynlig landingsplass for trekkfuglene. Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (ravn og kråker) er mest utsatt for smitte.

Mattilsynet ønsker å ta prøver av død villfugl uten synlige skader av disse artene i det beskrevne området. Du kan hjelpe til med dette ved å ringe Mattilsynet sentralt på 22 40 00 00 og be om ditt lokale Mattilsynkontor når du finner slike fugler. En medarbeider vil da ta prøver av fuglen, slik at eventuell smitte med fugleinfluensa kan oppdages.